Kommunestyret i Suldal kommune 2019-2023

I Suldal kommune viser valgresultatet at mandatfordelingen ble slik:

Sp: 8
Ap: 3
Krf: 3
Høyre: 2
Venstre: 1
Sv: 1
Mdg: 1

Listen over innvalgte representanter fra de forskjellige partiene under, i tilfeldig rekkefølge:

Senterpartiet
Øyvind Lovra Tveitane
Gerd Helen Bø
Magne Langeland
Albrigt Stokka
Åshild Vetrhus
Lars Arne Bjørkland
Åsmund Bakka
Per Gudmund Øxtra

Arbeiderpartiet
Kari Vaage Gjuvsland
Mads Drange
Iren Klungtveit Slagstad

KrF
Magne Steine
Torbjørn Indrebø
Marita Husevåg Hellesen

Høyre
Sverre Underbakke
Harald Bjarne Hellesen

Venstre
Nils Bjarne Vold

SV
Anette Opheim

MDG
Bernd Elmies

Legg igjen en kommentar