Kommunestyret vedtok å være positiv til å bosette minst 10 flyktninger fra Moria

I kommunestyret forrige uke hadde Anniken Heimdal Tjøstheim(SV) en interpellasjon om flyktningesituasjonen i Morialeiren i Hellas.

Med knapt flertall, med 16 mot 13 stemmer, vedtok kommunestyret at Strand kommune skal være positiv til å bosette flyktninger og kan ta imot minst 10 mennesker fra Moria. Mindretallet besto av Høyre, FrP og BTN.

Anbefalte å følge rådene fra regjeringen

Av de 13.000 menneskene fra den nedbrente flyktningeleiren Moria i Hellas, har regjeringen besluttet å ta imot 50 flyktninger som primært er barnefamilier.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes(H) sa i svaret at hun var enige i at 50 flyktninger er lite. Men sa videre at det er 70 millioner flyktninger i verden i dag. Vi kan spørre oss: hva er riktig tall 50, 500, 50.000? Det blir uansett så veldig lite, sa ordføreren.

Jeg anbefaler å følge rådene fra regjeringen og at Strand kommune tar imot de som de ber oss om å ta imot. Men dersom regjeringen vil øke antallet vil jeg være positive til dette, avsluttet ordføreren.

Skapte sterke følelser

Frida Apall(SP) tok talerstolen og signaliserte støtte, som flere andre, ovenfor SV’s forslag til vedtak.

Fra talerstolen sa en gråtkvalt Apall; jeg personlig kunne ikke gjort noe annet, når jeg går hjem å legger meg trygt, varmt og godt i sengen min ved siden av ungen min. Mens andre der nede. Unger ligger å sover uten telt og uten noen ting. De har ikke mat, de er sultne og de er kalde. Og nå blir det vinter og de sover ute for de har ikke telt lenger fordi de har brent opp.

Les hele interpellasjonen og svaret fra ordføreren

Interpellasjon fra Anniken Heimdal Tjøstheim, SV – flyktningesituasjonen i Morialeiren

Tenk deg at du bor i en overfylt leir i Hellas med 13.000 flyktninger. Tenk deg at 5.000 av dem er barn. Tenk deg at det bryter ut brann. Tenk deg at politiet setter opp sperringer slik at slik at du ikke kommer deg vekk fra området og inn i bebyggelsen i området for å ta vare på deg selv og dine. Dette er virkeligheten for 13.000 mennesker akkurat nå, deriblant 5.000 barn.

Vi i Strand SV håper kommunestyret kan være med på et vedtak som dette:

Kommunestyret ser med stor uro på den svært alvorlige humanitære situasjonen som er oppstått etter den katastrofale brannen i flyktningeleiren Moria. Vi støtter regjeringens beslutning om å ta imot flyktninger fra Moria også til Norge. I denne akutte situasjonen mener vi at vi kan ta imot flere enn 50 stk. som regjeringen har foreslått. Strand kommune er positiv til å bosette flyktninger og kan ta imot minst 10 mennesker fra Moria.

Svar fra ordfører Irene Heng Lauvsnes, H:

Norge er blant de landene som tar imot flest overføringsflyktninger. Arbeidet med å ta imot flyktninger er nå i gang igjen. Det er regjeringens hovedprioritet å ta imot 3 000 kvoteflyktninger i år og neste år. Av flyktningene Norge tar imot på kvoten, er rundt halvparten barn. Norge har bidratt gjennom EØS med 600 millioner til mottakssystemene i Hellas, i tillegg til humanitær støtte til telt, senger og madrasser. Norge er en viktig bidragsyter til FN`s høykommissær for flyktninger, som yter tjenester til greske myndigheter og mottaksleirene her.

I 2020 er Norges støttet til UNHCR 380 millioner kroner. Dette viser at Norge tar ansvar i flyktningpolitikken. Det er viktig å få på plass ordninger som sikrer varig og bindende ansvar- og byrdefordeling for asylsøkere til Europa. Slik hjelper vi flere, bedre og lengre. Av de 13.000 menneskene fra den nedbrente flyktningeleiren Moria i Hellas, har regjeringen beslutta å ta imot 50 flyktninger som primært er barnefamilier. Dette er et lite antall, men likevel mer enn f.eks Belgia, Frankrike og Irland tar imot sett i forhold til folketallet. Regjeringen har også besluttet å sende ned et medisinsk team på 25 personer for å bistå etter brannen.

Jeg er enige i at 50 flyktninger er lite. Men det er altså 70 millioner flyktninger i verden i dag. Vi kan spørre oss: hva er riktig tall 50- 500- 50.000? Det blir uansett så veldig lite. Jeg anbefaler å følge rådene fra regjeringen og at Strand kommune tar imot de som de ber oss om å ta imot. Dersom regjeringen vil øke antallet vil jeg være positive til dette. Men dersom Strand kommune ønsker å signalisere at de vil ta imot flere flyktninger enn det regjeringen har planlagt for, så bør få en sak på dette slik at rådmannen for komme med sine vurderinger.