Kommunevalg i Strand 2019 – Valglister og informasjon

Tidligstemming i kommunene har allerede startet og om under 2 måneder er valget ferdig. Tidligstemming i Strand kommune kan gjøres mellom 1.juli og 9.aug på Rådhuset. Forhåndsstemming kan gjøres mellom 12.aug og 6.sept også dette på Rådhuset. Les mer på kommunens hjemmesider her. Normalt starter partiene så smått valgkampen i sommermånedene og på Jørpeland fikk vi allerede en forsmak under Strandadagene.

Nå er snart 4 års perioden med Høyre i front med ordfører Irene Heng Lauvsnes snart over, men det betyr ikke at vi kan sitte med tilnærmet samme utfall etter valget. Men Arbeiderpartiet har et godt fotfeste i Strand kommune og hadde i perioden 2007-2015 ordfører vervet med Helge Steinsvåg. Kan Arbeiderpartiet true samarbeidet mellom Høyre og Kristelig Folkeparti ved årets valg?

Ved valget i 2011 var resultatet slik:
Arbeiderpartiet 40,7%
Høyre 16,9%
Kristelig Folkeparti 16,7%
Frp 12,3%
Senterpartiet 6,6%
Venstre 3,2%
Sv 2,6%
MDG 0,4%
Rødt 0%
Andre 0,6%

Partiene i Strand krangler om svært lite, de er enige om det meste av store saker. Det som skiller partiene er på det jevne små enkelt saker som Frp som ønsker å fjerne eiendomsskatten, Venstre som er forkjemper for Preikestolen Nasjonalpark, Senterpartiet ønsker skolelunsj til alle elever osv. I forkant av valget i år, kan det være lurt å sette seg litt mer inn i hva de enkelte partiene vil utrette ut over de store sakene. iRyfylke kommer til å forsøke å formidle dette frem mot valget i samråd med de enkelte partiene.

Ved valget i 2015 var resultatet slik:
Høyre 25,2%
Arbeiderpartiet 24,8%
Kristelig Folkeparti 19%
Frp 9,3%
Senterpartiet 7,1%
Bygdelista Tau og Nordbygda 4,3%
Venstre 3,4%
SV 2,4%
MDG 2,4%
Partiet de Kristne 2,1%

Ved valget i 2015 var både BTN og PDK nye partier i kommunen. BTN som er forkortelse for Bygdelista Tau og Nordbygda er et parti som ledes av Snorre Walde. Partiets hovedoppgave er å være en forkjemper for nettopp Tau og Nordbygda. Walde har tidligere uttalt at ikke alt kan bygges på Jørpeland. Walde er tidligere Høyre politiker, men meldte seg ut på grunn av manglende satsing på skolen fra sentralt hold. Ved valget i 2015 som var det første for partiet fikk de 4,3% av stemmene. Til årets valg er det levert inn listeforslag med 8 kandidater fra BTN. Se listen her

PDK er et relativt nytt parti på landsbasis og ble stiftet i 2011. I Strand stilte de liste første gang i 2015 og endte da på 2,1%. I år stiller de liste i alle fylker og 54 kommuner. Men i følge oversikten på Strand kommunes hjemmeside er det ikke levert inn valgliste fra partiet ved dette års valg i Strand kommune. De Kristne er et konservativt kristent parti, som ble dannet som en reaksjon mot Kristelig Folkeparti, som partiet mener har bevegd seg for langt unna det de ser på som «sentrale kristne prinsipper». Partiets hjertesaker kan du lese her.

 

Her kan du se valglistene til de enkelte partiene for valget i 2019:
Arbeiderpartiet (PDF, 282 kB)
Bygdeliste for Tau og nordbygda (PDF, 165 kB)
Fremskrittspartiet (PDF, 196 kB)
Høyre (PDF, 259 kB)
Kristelig Folkeparti (PDF, 304 kB)
Miljøpartiet De Grønne (PDF, 182 kB)
Rødt (PDF, 298 kB)
Senterpartiet (PDF, 379 kB)
SV – Sosialistisk Venstreparti (PDF, 198 kB)
Venstre (PDF, 216 kB)

Legg igjen en kommentar