Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i private barnehager

Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager var stengt på grunn av koronaviruset.

7. april vedtok Stortinget regjeringens forslag om kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling.

Den 20.mai fikk de seks private barnehagene i Strand utbetalt kompensasjonen for perioden de var stengt. Barnehagene i Strand var stengt mellom 13.03-19.04. Totalt ble det utbetalt i underkant av 2 millioner til de private barnehagene.

Listen over utbetaling til de respektive barnehagene:

Barnehage Sum
Barnas Kulturbarnehage kr 539 376,75
Bikubå Barnehage kr 207 599,70
Fjeldebakkane Barnehage kr 274 417,00
Espira Tau Barnehage kr 287 563,10
Fjordsyn Barnehage kr 304 084,55
Rødlandsmyra Barnehage kr 297 239,80
Sum kr 1 910 280,90

Ordinært får også de ikke-kommunale barnehagene månedlig driftstilskudd fra kommunen. Se tabellen under.

Barnehage Pr måned før korona Per måned i korona Per år
Barnas Kulturbarnehage kr 1 722 007,00 kr 1 722 007,00 kr 20 664 084,00
Bikubå Barnehage kr 636 896,00 kr 636 896,00 kr 7 642 752,00
Fjeldebakkane Barnehage kr 870 648,00 kr 870 648,00 kr 10 447 776,00
Espira Tau Barnehage kr 911 433,00 kr 911 433,00 kr 10 937 196,00
Fjordsyn Barnehage kr 946 109,00 kr 946 109,00 kr 11 353 308,00
Rødlandsmyra Barnehage kr 974 021,00 kr 974 021,00 kr 11 688 252,00
Totalt i Strand kommune kr 6 061 114,00 kr 6 061 114,00 kr 72 733 368,00