Koronapandemien: Videreutvikler system for risikovurderinger

Både nasjonal og internasjonal erfaring viser at det er viktig å reagere raskt med de rette tiltakene for å stoppe smitten fra å spre seg.

I Norge har vi gode erfaringer med at kommunene tar kontroll over lokale utbrudd, men koronaviruset respekterer ikke kommunegrenser. Nå videreutvikler vi dagens system og dagens beredskapsplan slik at vi kan ta raskere grep i flere kommuner samtidig når det er nødvendig, sier Høie.

Folkehelseinstituttet vil legge frem risikovurderinger på fylkesnivå hver uke, og systemet trer i kraft fra 16. desember. Risikovurderingen vil bestå av fem nivåer:

• Nivå 1 er kontroll.

• Nivå 2 er kontroll med smitteklynger.

• Nivå 3 er økende spredning.

• Nivå 4 er utbredt spredning.

• Nivå 5 er ukontrollert spredning.

Til hvert nivå foreslås det et sett med tiltak som kan tas i bruk.

Risikovurderingene og tiltakspakkene er fleksible og skal tilpasses lokale og regionale utfordringer.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å etablere systemet, og fylkesmenn og kommuner vil om kort tid få mer informasjon.