Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helse- og omsorgsministeren

Pressekonferanse om blant annet Smittestopp-appen med helse- og omsorgsminister Bent Høie, ass. direktør ved Folkehelseinstituttet Gun Peggy Knudsen og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Sendingen starter kl 13.00, mandag 21.desember.

ARVE Error: Invalid URL https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live%5fid=65751635&source=embed&autoPlay=0 in url

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)