Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helse- og omsorgsministeren

Pressekonferanse om koronasituasjonen med helse- og omsorgsminister Bent Høie, onsdag 17. mars kl. 14.00.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg vil også være til stede.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)