Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helse- og omsorgsministeren

Pressekonferanse om koronasituasjonen med helse- og omsorgsminister Bent Høie, tirsdag 23. mars kl. 18.00.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet vil også være til stede under pressekonferansen.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)