Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helse- og omsorgsministeren

Pressekonferansen onsdag 3. juni kl. 16.00. I dag med helse- og omsorgsminister Bent Høie. I tillegg vil helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet være til stede.

ARVE Error: Invalid URL https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live%5fid=63130440&source=embed&autoPlay=0 in url

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)