Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helseministeren

Pressekonferanse om koronasituasjonen med helse- og omsorgsminister Bent Høie onsdag 28. april kl. 13.00.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet vil også være til stede.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)