I tillegg vil direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold og beredskapsleder i NAV, Yngvar Åsholt, være til stede.

ARVE Error: Invalid URL https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live%5fid=62560055&source=embed&autoPlay=0 in url

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)