Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helseministeren, barne- og familieministeren og arbeids- og sosialministeren

Pressekonferanse tirsdag 3. november kl. 14.30 med helse- og omsorgsminister Bent Høie, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og arbeids- og sosialminister Henrik Asheim. I tillegg vil helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold være til stede.

ARVE Error: Invalid URL https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live%5fid=64931560&source=embed&autoPlay=0 in url

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)