Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helseministeren og kulturministeren

Pressekonferanse om koronasituasjonen med helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja torsdag 22. april kl. 15.00.

Helsedirektør Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet vil også være til stede.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)