Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helseministeren og samferdselsministeren

Den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen. I dag med helse- og omsorgsminister Bent Høie og samferdselsminister Knut Arild Hareide

I tillegg vil helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet være til stede.

ARVE Error: Invalid URL https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live%5fid=62696033&source=embed&autoPlay=0 in url

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)