Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justis- og beredskapsministeren og helse- og omsorgsministeren tirsdag 15. desember

Pressekonferanse tirsdag 15. desember kl. 12.00 med justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold vil også være til stede.

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)