Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

Pressekonferanse om koronasituasjonen med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie onsdag 26. mai kl. 13.00.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad og Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, vil også være til stede.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)