Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren og helseministeren

Den daglige pressekonferanse onsdag 20. mai med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Som en del av arbeidet med sikkerheten rundt Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet, nedsatte Helse- og omsorgsdepartementet 4. april en uavhengig ekspertgruppe. Ekspertgruppen leverer i dag sin rapport, og gruppens leder Jeanine Lilleng vil legge frem hovedkonklusjonene på pressekonferansen.

Folkehelseinstituttet, ved fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen, og Helsedirektoratet vil også være til stedes.

ARVE Error: Invalid URL https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live%5fid=62965622&source=embed&autoPlay=0 in url

Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)