Koronasituasjonen: Statsministeren redegjør for koronasituasjonen og strategien for gradvis gjenåpning av samfunnet

Pressekonferanse om koronasituasjonen med statsminister Erne Solberg, onsdag 7.april kl. 13.00.

Onsdag 7. april kl. 11.30 er statsminister Erna Solberg i Stortinget, der redegjør hun for håndteringen av koronapandemien og strategien for gradvis gjenåpning av samfunnet. Redegjørelsen og debatten i Stortinget er ventet å vare i litt over én time. Ca. 15 minutter etterpå, tentativt kl. 13.00, inviterer statsministeren til pressekonferanse om samme tema på Statsministerens kontor.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet vil også være til stede under pressekonferansen.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)