Koronasmitte i Hjelmeland

Onsdag 19. august ble det påvist koronasmitte på én person som oppholder seg i Hjelmeland kommune. Dette er første gang smitte er påvist her.

Personen som testet positivt er gjestearbeider fra et EØS-land som per i dag er “rødt” og personen ble testet rutinemessig ved ankomst til Norge mens vedkommende var i karantene. Personen har ingen symptomer på covid-19, skriver kommuneoverlege Bjarte Sørensen i en pressemelding

Hjelmeland kommune startet straks, i samarbeid med arbeidsgiver, smittesporing og kartlegging av nærkontakter. Vedkommende er isolert og vil bli følgt opp av helsepersonell daglig. Alle nærkontakter som er oppsporet er i karantene.

Kommunen følger utviklingen på koronapandemien tett, og beredskapsledelsen har jevnlige møter. Kommunen følger fortløpende opp nasjonale vedtak og råd.