Kriminalitetsbildet i Strand – Flere mindreårige er blant lovbryterne

I begynnelsen av september ble det i politirådet i Strand kommune skissert et kriminalitetsbilde med stadig yngre gjerningspersoner.

Politikontakt Jostein Flatebø orienterte rådet om kriminalitetsbilde i Strand. Vinningskriminaliteten ligger stabilt, men han forklarte at det er en endring i forhold til gjerningssted.

Det har den siste tiden også vært en økning i antall butikktyveri i kommunen. Og flere av gjerningspersonene er under 18år. Det er samtidig en fortsatt økning av skadeverk i kommunen, forklarte Flatebø.

Det er også en økning i narkotikasaker, men noe av årsaken til dette kan være økt fokus fra politiet, sa Flatebø. Fire av sakene er med gjerningsperson under 18år.

På den andre side er det den siste tiden en stor nedgang i saker som omhandler kjøring i ruspåvirket tilstand.

Det ble også informert litt rundt den økende problematikken med skadeverk. Og foreldre kan bli gjort ansvarlig for barn/unges hærverk med opptil fem tusen kroner pr hærverk. Ungdom under 15 år er ikke strafferettslige – og kan nekte konfliktråd. Mens ungdom over 15 kan få ungdomsoppfølging og ungdsomstraff.

Politiet har økt fokus på unge/ungdom og dette vil de fortsette med. Politi opplever å ha et godt samarbeid med barneverntjenesten og andre samarbeidsparter i kommunen, avsluttet Flatebø.