Opplev Strand med historiske turmål

Den gamle bruksskolen på 1950-tallet.Den gamle bruksskolen på 1950-tallet.
Nullen på Tau
Bruksskolen
Opplev Strands historie på Tau med hele familien. Kort familievennlig tur med historie fra flere tidsaldre.
Kanon på Tau fort av samme type som sto på PrestanesetKanon på Tau fort av samme type som sto på Prestaneset
Historiske turmål - Nordmarka
Tau Fort
Opplev Strands historie med hele familien på turen i Nordmarka.
Framstilling av hvordan man kan se for seg en steinalderboplass ved sjøkantenFramstilling av hvordan man kan se for seg en steinalderboplass ved sjøkanten
Historiske turmål - Tau
Gullbekkstraen og Gullhaug
Opplev bynære historier på Tau med hele familien.
Annonse.
.
Annonse.
.