Kultursjefen mener kunstorganisasjonenes innblanding er provoserende og utidig

Illustrasjon: Backe Rogaland

For mindre enn én uke siden sendte NBF og BKFR inn et åpent brev til Strand kommune der de krevde endring i kunstprosjektet i flerbrukshallen på Jørpeland. Nå har de fått svar fra kultursjef Trond Ole Paulsen.

Kultursjefen forsvarer kunstprosjektet i flerbrukshallen

I brevet lurer kultursjefen på om NOPA (red.anm. Norsk forening for komponister og tekstforfattere) noen gang har skrevet et klagebrev til NRK på vegne av de hundrevis av låtskrivere som leverte bidrag til Eurovision Song Contest, men som ikke fikk delta i finalen.

Kultursjefen opplever det også som provoserende og utidig at kunstorganisasjonene ber Strand kommune om å stanse den utlyste Street Art-konkurransen. Han bemerker også at etter to konkurranser på de vilkår kunstorganisasjonene foretrekker, og med NBF/BKFR sine medlemmer som deltakere, har kommunen denne gangen henvendt seg til en annen gruppe kunstnere som vi i Strand kommune betrakter som like verdifulle og viktige som deres medlemmer.

Kultursjefen går også langt i å argumenere med at det neppe er første gang kunstnere lager skisser til verk de ikke får solgt. Og han hevder på sin side at alle kunstnere har ting stående som de ikke får solgt. Han undrer også over om det er virkelig bortkastet tid å jobbe uten konkrete bestillinger og om det ikke litt av dynamikken i kunstnernes hverdag å jobbe slik.

Kultursjefen skriver også at det i Street Art-kretser er jubel for et prosjekt der de faktisk ikke er utestengt fra å levere bidrag til. Og han tror ikke at de ser på deltakelse i denne konkurransen som et «massivt tapsprosjekt» slik kunstorganisasjonene hevder.

Er opptatt av alle kunstnere, ikke bare medlemmer

I en kommentar til brevet på facebook skriver kunstorganisasjonene følgende:

NBF og BKFR er opptatt av at alle kommuner skal ha retningslinjer for innkjøp av kunst i offentlige rom. Vi arbeider for kunstens og kunstnernes beste, ikke bare våre egne medlemmer, det er grunnleggende at alle kunstnere skal få betalt for jobben de gjør. Vårt innspill handler ikke om hvilke kunstneriske uttrykk som skal prioriteres, men at Strand kommune med disse konkurransekriteriene undervurderer den jobben som ligger bak et ideutkast, og bidrar til å forringe kunstnernes arbeidsvilkår.

Vi beklager at Strand kommune føler seg urettferdig uthengt i denne sammenheng, men vi mener at det hadde vært en enkel sak for kommunen å betale for ideutkast og å invitere en kunstfaglig person, i dette tilfellet med kompetanse på gatekunst, inn i juryen. Nettopp Rogaland har utmerket seg innenfor gatekunst og har et stort miljø å ta representanter fra. Det finnes ingen demokratisering av kunsten gjennom å kutte ut kunstfaglige representanter. De sitter i juryer fordi vi trenger armlengdes avstand mellom politikere og kunst og for å komme forbi nettopp den magefølelsen og bruke kompetanse i stedet.

Svar på åpent brev til Strand kommune

Viser til åpent brev til Strand kommune, datert 4.9.2020 og signert av styret i Norsk Billedhoggerforening v/ styreleder Ebba Moi og nestleder Stian Ådlandsvik og styret i BKFR v/styreleder Ingeborg Kvame.

Strand kommune er inne i en periode med store investeringer i nye bygg. Til tross for at vi er en relativt liten kommune med nokså stram økonomi, prioriterer vi kunstfeltet. Dette har medført tre store kunstprosjekter de siste to årene. Budsjettet avsatt til kunst i disse prosjektene er 0,5% av investeringene i nybyggene, noe som totalt utgjør 2,5 millioner kroner.

Et av prosjektene er allerede avsluttet. Det ble organisert med en åpen prekvalifisering og deretter en lukket konkurranse for fire kunstnere. Så vidt oss bekjent er alle fire medlemmer av deres foreninger. De fikk sine konkurransehonorar. En kunstkonsulent oppnevnt av BKFR deltok i arbeidet i kunstutvalget og var til stor hjelp. Totalbudsjettet for prosjektet var på 1,2 millioner.

Vi har to prosjekter som pågår nå: Det omtalte Street Art-prosjektet som dere tillater dere å protestere på, og et prosjekt på nye Fjelltun skole. På nye Fjelltun har vi, etter samråd med den samme strålende konsulenten fra BKFR, valgt å invitere tre kunstnere til en lukket konkurranse. Vi antar at alle tre er medlemmer av deres foreninger. De er i gang med arbeidet og vil få sine konkurransehonorar. Det totale budsjettet på Nye Fjelltun er 870 000,-.

BKFR burde altså være godt kjent med helheten i Strand kommunes kunstprosjekter. At dere nå ber oss om å stanse den utlyste Street Art-konkurransen oppleves som provoserende og utidig. Etter to konkurranser på de vilkår dere foretrekker, og med deres medlemmer som deltagere, har vi denne gangen henvendt oss til en annen gruppe kunstnere som vi i Strand kommune betrakter som like verdifulle og viktige som deres medlemmer. I Strand kommune tror vi på mangfold, og vi er opptatt av at innbyggerne våre skal møte et vidt spekter av kunstuttrykk i byggene våre. Street Art/Mural Art har selvsagt sin naturlige plass her.

Når det gjelder konkurranseformen «åpen konkurranse» så er vi selvsagt klar over at den medfører at kunstnerne arbeider fram bilder uten å få betalt for det. Men dette blir vel neppe første gang en kunstner jobber fram skisser til et verk som det ikke foreligger en kjøper for før verket er ferdig? Har ikke alle kunstnere ting stående som de ikke har fått solgt, men som de kanskje kan få omsatt på neste utstilling. Er det virkelig bortkastet tid å jobbe uten konkrete bestillinger? Er ikke det litt av dynamikken i kunstnernes hverdag? Er det ikke slik det neste bildet blir litt bedre enn det forrige, og dermed mer verdt? Jeg lurer på om NOPA noen gang har skrevet et klagebrev til NRK på vegne av de hundrevis av låtskrivere som leverte bidrag til Eurovision Song Contest, men som ikke fikk delta i finalen? Jeg tror ikke det.

I Street Art-kretser er det jubel for et prosjekt der de faktisk ikke er utestengt fra å levere bidrag. Jeg tror ikke de ser på deltagelse her som et «massivt tapsprosjekt» slik dere betegner det. Hvis dere har sånn omsorg for deltakerne i denne konkurransen, synes jeg heller dere skal myke opp vilkårene for medlemskap i kunstnerorganisasjonene, slik at de lettere kan få innpass hos dere, og dermed nyte godt av støtteordninger og konkurranser om offentlige utsmykkingsoppdrag som i dag er forbeholdt deres medlemmer.

Hvis saken dere ønsker å belyse egentlig dreier seg om at en for stor prosent av offentlig utlyste kunstkonkurranser er åpne konkurranser uten honorar, finnes det bedre framgangsmåter enn å gyve løs på en liten kommune som faktisk forsøker å gjøre dette så ordentlig og profesjonelt som mulig.

Ja, vi har valgt å gjøre denne prosessen uten kunstfaglig ekspertise i kunstutvalget. Det er første gang vi gjør det, og det er definitivt et eksperiment. Vi føler oss litt opprørske når vi velger vekk akademia både hos kunstnerne og i juryen. Det er en fin følelse. Det er som om vi plutselig er en del av en prosess som pågår innen alle kunstretninger, en demokratiseringsprosess som flytter makten fra en privilegert elite og ned til vanlige folk.

Vi i kunstutvalget har sammen og hver for oss mange kunstopplevelser i ryggsekken. Vi merker det når hjertet slår litt fortere, når vi får frysninger på ryggen og når latter, undring eller begeistring tar oss. Med medlemmer fra både ungdomsrådet og idrettsrådet er vi representative nok til å kunne forutse hvordan innbyggerne våre vil kunne oppleve de ulike konkurransebidragene. Det er for innbyggerne våre vi kjøper kunst, ikke for kunstnerne. Vi er sikre på at vi skal klare å identifisere en verdig vinner av denne konkurransen når vi får bidragene inn den 31.12.2020.

Norsk billedhuggerforening og BKFR burde rette skytset sitt mot kommuner som verken har retningslinjer eller budsjett for kunstinnkjøp i stedet for å henge ut venner i åpne brev, slik dere har gjort i denne saken.

Med hilsen

Trond Ole Paulsen
kultursjef
@ Strand kommune