Kultursjefens nei til lokale kunstnere – Dokumentet som ekskluderer lokale kunstnere

– På onsdag skrev vi en sak om at kultursjefen i Strand kommune motarbeider lokale kunstnere. Det var etter at iRyfylke fikk tilgang til saksfremstillingen og de nye foreslåtte retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom at det tydelig kunne poengteres at kultursjefen motarbeider lokale kunstnere.

Behandlingen av den politiske saken saksnr 005/20 er satt til levekårsutvalget 3. feb. kl. 18.00. I saksfremstillingen legger rådmann Ketil Reed Aasgaard frem dokumentet som saksbehandler og kultursjef Trond Ole Paulsen har forfattet. Les dokumentet her!

  • Verken kultursjef Trond Ole Paulsen, rådmann Ketil Reed Aasgaard eller ordfører Irene Heng Lauvsnes har ønsket å kommentere saken overfor iRyfylke.

I saksfremstillingen kan du for øvrig også lese høringsinnspillet til kunstner Stian Heimlund Skjæveland og et innspill fra Rogaland Kunstsenter.

Saksdokumentet som argumenterer for ikke å bruke lokale kunstnere
I saksdokumentet er det spesielt to punkter som kultursjefen vektlegger og som han argumenterer mot bruk av lokale kunstnere på, les dokumentet selv. For opplysningens skyld så er det per i dag ingen kunstnerne i Strand kommune, som har høyere kunstnerisk utdanning eller er medlem av en kunstnerorganisasjon. På tross av dette er det flere lokale kunstnere som livnærer seg av kunsten sin, men dette er visst ikke nok for Strand kommune sin kultursjef.

Punktene som kultursjefen argumenterer mest på og som strider med oppgaven å fremme kultur er:
at kravet til kunstnarisk kvalitet vert eit overordna omsyn
Lokale kunstnarar bør nyttast om dette er praktisk muleg.

På førstnevnte punkt argumenterer kultursjefen for at når kravet til kunstnerisk kvalitet er et overordnet hensyn så menes dette med at kunstneren har høyere kunstnerisk utdannelse. Sitat fra saksdokument: «En kunstner som har gjennomført høyere utdanning, er altså gitt en form for kvalitetsstempel, uavhengig av hva enkeltpersoner måtte mene om verkene vedkommende produserer». I tillegg til det omstridte punkt 4, så argumenterer også her kultursjefen for at kunstneriske kvaliteter kun finnes hos de høyt utdannede, fagorganiserte, de som fremmes hos profesjonelle gallerier og de som har fått støtte fra Norsk Kulturråd. Altså, ikke en eneste lokal kunstner kan levere verk av høy kunstnerisk kvalitet ifølge kultursjefen.

  • Det er viktig å være klar over at det finnes akademiske utdanningsmuligheter for de som ønsker å livnære seg som kunstnere, og at slik utdanning oftest er et krav for å få tildelt offentlige utsmykkingsoppdrag, på samme måte som vi krever godkjent utdanning av sykepleiere, revisorer og elektrikere før de ansettes eller får oppdrag av kommunen.

Ovenstående sitat fra saksdokumentet tyder på at kultursjefen ikke har kompetanse på offentlige anskaffelser. Det er innkjøper selv som velger hvilke tildelingskriterier som legges til grunn ved utvelgelse av tilbyder. Om Strand kommune ønsker å vektlegge utdanning, vil det i seg selv ekskludere lokale kunstnere. At kultursjefen også sammenligner kunstnere med andre praktiske og akademiske fag viser at ikke vet hva kunst innebærer.

Når det gjelder punktet om at lokale kunstnere bør brukes dersom det er praktisk mulig stiller kultursjefen flere berettige spørsmål rundt formuleringen. Men burde ikke kultursjefen heller brukt tid på å finne en passende formulering som var enklere å arbeide med og som ikke ekskluderte lokale kunstnere?

Samtidig beveger kultursjefen seg inn på et felt han ikke har kompetanse på, slik det fremgår av saksdokumentet. Han nevner her at «I forbindelse med Superparken vurderte kunstutvalget det som praktisk umulig å lage en lukket konkurranse med lokale kunstnere da Strand ikke har tre kunstnere med erfaring og kompetanse til å lage verk av den type og størrelse som skulle produseres».

Hvordan kan et kunstutvalg, bestående av åtte personer, hvorav syv av disse ikke har kompetanse til å vurdere en kunstners erfaring og kompetanse, avgjøre at ingen av de lokale kunstnerne hadde kompetanse?

Burde ikke kunstutvalget bestå av utelukkende personer med kunstfaglig kompetanse som lokale kunstnere og/eller andre kunstnere?

Les også Klagesaken – Var det vennskapskorrupsjon?

4 Comments

Legg igjen en kommentar