Kun timer igjen til bompengeinnkreving i Ryfast

Leder: I skrivende stund er det snaut 4 timer igjen av et 13 måneder langt eventyr. Fortsetter det eller blir det stopp, det er spørsmål mange stiller seg.

Eventyret vil som sådan fortsette i overskuelig fremtid, og det blir opp til lokalpolitikere og næringsdrivende i Ryfylke å gjøre det beste ut av gigaprosjektet som serverer natur, kulturminner og unike opplevelser på sølvfat til Nord-Jærens over 300.000 innbyggere.

Et 13 måneder langt eventyr

Siden åpningen av Ryfylketunnelen 30.desember 2019 har over 2,6 millioner biler passert tellepunktene begge veier i Ryfylketunnelen. Dette er en enorm vekst i biltrafikken til og fra Ryfylke.

I 2019 fraktet Tausambandet og Høgsfjordsambandet i underkant av 1,4 millioner kjøretøy. Sammenlignet med 2020 er det en vekst på rundt 80%.

Disse tallene illustrerer det faktum at det i 2020 har vært nærmest en invasjon fra Nord-Jæren.

Utfordringen blir å holde trykket

I tiden fremover ligger det et stort ansvar på spesielt lokalpolitikere i Ytre Ryfylke, å gjøre alt i deres makt for å legge til rette for lokalt næringsliv som kan trekke tilreisende. Lokalt næringsliv i alle bransjer må samtidig gjøre seg så konkurransedyktige som mulig for å begrense handelslekkasje og samtidig gjøre seg så attraktiv som mulig for tilreisende.

Les også: På mandag starter bompengeinnkrevingen – Dette må du betale

Nå er det ikke første gang reisende må betale for å komme seg over fjorden den ene eller andre veien. Men ut ifra de siste beregningene er det betraktelig dyrere i 2021 sammenlignet med ferjen i 2019. Dette kan bli en årsak til at reisemønsteret begge veier i tunnelen forandres ganske betraktelig i februar 2021.