Kunnskapsdepartementet anbefaler ikke bruk av munnbind på skolen

Kunnskapsdepartementet anbefaler ikke bruk av munnbind på skolen, skriver de i et facebookinnlegg.

Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Munnbind bør kun brukes av elever fra ungdomsskolealder i situasjoner utenom skolen der det ikke er mulig å overholde avstandskravet, for eksempel på kollektivtransport. Anbefalingen gjelder ikke for personer som av medisinske grunner frarådes til å bruke munnbind.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av munnbind for barn. Barn kan ha vanskeligheter med å bruke munnbind riktig, og for små barn kan det være vanskelig å puste godt ved bruk av munnbind.

Ansatte i barnehager og skoler med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør diskutere med sin lege om de har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.