Kunstavsløring: Kunstutvalget brøt anskaffelsesloven når de forskjellsbehandlet deltakerne

I en serie av artikler om kunstinnkjøp i Strand kommune tydeliggjøres feil, mangler og det dukker stadig opp ny informasjon. Kunstutvalget forskjellsbehandlet deltakerne på bakgrunn av utvalgets kjennskap til den lokale kunstnere Renate Hermansen Fiskå.

I kjølvannet av at iRyfylke avslørte at vinneren av kunstkonkurransen i flerbrukshallen på Jørpeland leverte inn et samarbeidsverk som referanseprosjekt uten å oppgi sin rolle, ba iRyfylke om innsyn i anskaffelsesprotokollen for kunstkonkurransen. Bakgrunnen var et ønske om å se hvilke beslutninger og vurderinger som var gjort med tanke på gjennomføringen av konkurransen, bruk av referanseprosjekter m.m.

Les også: Kunstavsløring: Kunstutvalget brøt retningslinjene i flerbrukshallen

Fra før har iRyfylke avslørt at kunstutvalget, bestående av personer uten kunstfaglig kompetanse, har bedømt den kunstneriske kvaliteten som i Strand kommunes retningslinjer er et overordnet hensyn. Fra før er det godt dokumentert at Strand kommune annerkjenner den vurderingen utdanningsinstitusjonene, kunstnerorganisasjonene, de profesjonelle galleriene, norsk kulturråds stipendkomiteer og kunstmarkedet gjør når det kommer til kunsterisk kvalitet. Ikke i noen dokumenter er det argumentert for at kunstutvalget selv kan gjøre denne vurderingen.

Anskaffelsesprotokollen fantes ikke først, så dukket den plutselig opp allikevel

I begynnelsen av mars sendte iRyfylke en innsynsbegjæring for å få ut anskaffelsesprotokollen til kunstkonkurransen i flerbrukshallen.

Vi fikk da oversendt et møtereferat fra kunstutvalgets siste møte hvor de innsendte forslagene ble vurdert, som i følge konstituert kultursjef Heidi Rygh Bowitz var å anse som anskaffelsesprotokoll. Møtereferatet møtte etter vårt syn ikke kravene til en anskaffelsesprotokoll, og svaret ble påklaget. Hovedgrunnen var mangelen på redegjørelse for hvordan de forskjellige deltakerne «scoret» på de forskjellige vurderingene som ville være avgjørende for konkurransen.

En uke senere, dukket mystisk nok en anskaffelsesprotokoll opp allikevel. Heller ikke denne opplyser den informasjonen som var etterspurt. Den fremstår også som en kopi av nevnte møtereferat og har tydelig blir skapt lenge etter at konkurransen var avsluttet og oppdragsavtalen med vinneren var undertegnet.

Les anskaffelsesprotokollen her!

Anskaffelsesprotokollen er ikke datert og/eller signert og en kan stille spørsmålstegn til hvorfor den ble fremstilt i det hele tatt og hvorfor den ble fremstilt først to måneder etter vinneren ble kåret av kunstutvalget.

Hele sirkuset virker forhåndsbestemt og rigget

I et svar fra Bowitz, på vegne av kunstutvalget, skriver hun at Hermansen Fiskå gjennom de siste årene har opparbeidet seg et godt navn innen street art miljøet og var godt kjent blant alle i kunstutvalget. Derfor var heller ikke referanseprosjektene nødvendige i vurderingen, sier Bowitz.

Alle i kunstutvalget kjenner godt til mange av hennes verker rundt omkring i distriktet og også til hennes nære samarbeid med kunstneren Nimi. -Heidi Rygh Bowitz

Det er liten tvil om at kunstutvalgets kjennskap til Hermansen Fiskå har påvirket utfallet, all den tid hennes deltakelse tilsynelatende kun er bedømt på hennes forslag til utsmykning på Flerbrukshallen og kunstutvalgets særdeles gode kjennskap til henne.

Under behandlingen av reviderte retningslinjer i levekårsutvalget i 2020 var det nettopp dette politisk representant i kunstutvalget Kari Førland Lauvsnes fryktet. At kunstutvalget kunne bli beskyldt for å ha bestemt seg på forhånd, dersom lokale kunstnere ble forfordelt. Konteksten til videoen under er hvorvidt lokal tilhørighet skal være en del av kommunens retningslinjer for kjøp av kunst.

Basert på de fakta som har kommet frem i denne saken og tatt høyde for all informasjonen fra reviderte retningslinjer i februar 2020, kan det tyde på at Strand kommune har gjort alt for å rette på beskyldningene om å ekskludere lokale kunstnere. Dette er således gjort ved å bryte anskaffelsesloven og fravike de vurderingene som lå til grunn for vedtaket om retningslinjer i 2020.

De andre deltakerne i kunstkonkurransen har helt tydelig blir forskjellsbehandlet all den tid kunstutvalget selv har argumentert for at deres gode kjennskap til en av deltakerne førte til at referanseprosjektene ikke var nødvendige for denne kunstneren.