Kystverket gir tillatelse til skilting i Jørpelandsvågen

Strand kommune søkte i slutten av april om oppsett av tre opplysningsskilt med teksten «Sakte Fart» i Jørpelandsvågen.

Kystverket har nå vurdert saken å konkludert

Lokasjonene for sakte fart skilt er i forbindelse med innseiling til havneanlegg i Jørpelandsvågen. Det antas at det er behov for ytterligere opplysning til de sjøfarende da den alminnelige hensynsregel ikke blir fulgt. Det vurderes at tiltaket vil bedre sikkerheten i området. Tiltaket skal stå på land eller faste installasjoner og det er derfor ikke foretatt vurdering etter naturmangfoldsloven i denne saken. Kystverket forutsetter at tiltakshaver har fått aksept fra eventuelle grunneier for oppsett av de omsøkte skiltene.