Langhelg ga trafikkboom i Ryfylke – Over 6000 biler kjørte gjennom Tau sentrum denne dagen alene

Med både Kristi Himmelfart og 17.mai i kombinasjon med helg ga trafikkrekord på Tau, Jørpeland og gjennom Ryfylketunnelen onsdag.

Trafikktallene i Ryfylketunnelen mot Solbakk var på onsdag på hele 5017, noe som er nest høyst i år. Legger en til trafikken mot Stavanger var det over 8000 kjøretøy som kjørte gjennom Ryfylketunnelene denne onsdagen alene.

Høy trafikk på Tau og Jørpeland

Trafikkstasjonene på Håbakk og Tungland fikk kjørt seg denne onsdagen. På begge stasjonene ble det registrert trafikkrekord i 2021 og blant de høyeste passeringstallene sammenlignet med 2020 også.

På Håbakk registrerte stasjonen hele 10917 passeringer begge veier. Av disse var 6255 gjennom Tau sentrum og 4662 mot Jørpeland.

Av de 6479 som passerte stasjonen på Tungland onsdag var godt over halvparten mot Oanes. Nærmere bestemt 3556 passeringer mot Oanes og 2923 mot Jørpeland.