Leder – Bra avslutning på august

Da var vi allerede i gang med september og tradisjonen tro gir jeg et innblikk i den foregående måneds hendelser i denne lederen.

Etter fem måneder med koronatiltak ble august kanskje den måneden der vi stort sett har glemt det vi fremdeles er midt i. Nytt skoleår, de aller fleste er tilbake i delvis eller full jobb og barnehagene har tatt imot nye barn. Det eneste som fremdeles minner om at vi er i en koronapandemi er klistermerkene på gulvet i butikkene og den stadige sosiale avstanden.

Det var mye spennende som skjedde i august både for iRyfylke og ellers i kommunen. Vi var tilstede på åpningen av Senze Lounge Bar i hjerte av Jørpelandsvågen, Vegvesenet hevet kontrakten med Tecsidel, kunstutvalget i Strand kommune lyste ut kunstprosjektet i flerbrukshallen og masse annet spennende.

Bedre rustet for fremtiden

I begynnelsen av august fikk jeg meldingen jeg lenge har ventet på. Medlemskapet i Norsk Redaktørforening ble godkjent. For min del gikk søknaden utrolig fort gjennom og det var først i slutten av juli at søknaden ble sendt inn.

Med ny giv fortsetter arbeidet med nyhetsformidling med hovedvekt på Strand kommune. Jeg vil også gå så langt i å si at iRyfylke er det eneste kritiske mediet i Ryfylke. Rollen som vaktbikkje tas på groveste alvor, men fortvil ikke. Jeg ønsker absolutt ikke at nettavisen skal betegnes som en kritisk nettavis, men jeg er opptatt av at disse sakene også skal bringes frem i lyset.

Som en utfordrer på nyhetsformidling merker jeg at det ikke alltid er like enkelt å nå frem på alt. Det er fremdeles mange som trolig har den oppfatning av at iRyfylke er useriøst. Samtidig er nok vanen dit at det naturlig tilfaller mye til andre medier.

Kritikken hagler fremdeles

Nok en gang får Strand kommune smertelig kjenne på kritikk. Alt fra kunstprosjekt, sentrumsplan, legeplan med mer. Nå nylig engasjerte også to av Norges største kunstnerorganisasjoner seg i saken om kunstprosjektet i flerbrukshallen.

Klagensaken er nylig tilbakelagt som etter min oppfatning, er Strand kommunes største fadese. Kunstprosjektet som totalt manglet styring, kompetanse og etterprøvbarhet ble skjøvet bort av både kommuneadministrasjonen og samtlige politikere. Saken bærer preg av manglende evne til å erkjenne feil og kommunens ønske om lokaldemokrati.

I kampens hete blir fingrene rettet mot nettopp iRyfylke som en oppvigler til politisk og kommunal støy. Og nå sist, i jakten på det som må betegnes som totalt manglende politisk ledelse i kommuneadministrasjonen, blir vår dekning av kunstprosjektet i flerbrukshallen betegnet som en heksejakt.

Lesertallene på vei oppover igjen

De siste månedene har vært krevende både med tanke på kapasitet men også alle de negative ringvirkningene av koronapandemien. Etter mai sank lesertallene kraftig i månedene som kom, men endelig er de på vei opp over!

Lesertall mai – 21.932
Lesertall juni – 17.659
Lesertall juli – 11.361
Lesertall august – 17.756

Til sammenligning hadde august i 2019 totalt 7.656 lesere og snittet i 2019 var på 16.600 pr måned etter en enorm vekst de første seks månedene.

Mai ble det totalt publisert 132 artikler, mens juni 88 artikler og juli 40 artikler. Snittet pr måned i 2019 var 72 artikler, noe som dog tok seg opp for hver måned. I august ble det publisert 94 artikler noe som betyr at snittet pr artikler er oppe i 188 lesere. Dette er ikke tall å rope høyt om, men viser allikevel at det hver måned er mange som setter stor pris på nyhetsformidlingen vi gjør.

Mest leste artiklene i august

  1. Se bilder fra åpningen av Senze Lounge Bar (1250)
  2. Ryfylketunnelen stengt i retning Tau (730)
  3. Kunstprosjektet i flerbrukshallen inneholder flere feil og mangler (610)
  4. Vegvesenet hever Ryfast-kontrakt med Tecsidel (500)
  5. Pressemelding fra Strand kommune (490)
  6. Målt til 128 km/t i Ryfylketunnelen (420)
  7. Klar melding fra Norled – Sitt i bilen under overfarten (410)