Leder – En trist sak med delte meninger

I den siste uken har det gått hardt for seg i nettavisen og reaksjonene har kommer på løpende bånd både den ene og den andre veien.

Det er som du sikkert vet snakk om saken hvor kultursjefen i Strand, Trond Ole Paulsen, motarbeider lokale kunstnere med saksfremstillingen når retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom skal revideres.

Saken har uten tvil sitt opphav i klagesaken lokale kunstnere bør brukes dersom dette er praktisk mulig – Hva skjedde egentlig med klagen på dette politiske vedtaket? Men på tross av at saken har sitt opphav der så omhandler disse to sakene to helt forskjellige aspekter.

  • På den ene siden har du en sak hvor ikke bare kommunens administrasjon har sviktet, men også lokalpolitikerne, allikevel erkjenner ingen at feil er begått. På den andre siden står en kultursjef i bresjen for å ekskludere lokale kunstnere, trolig på bakgrunn av hvor sentralt punkt 4 er i klagesaken.

Det som av mange omtales som punkt 4 eller kulepunkt 4 er altså et av fire punkt i retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom sitt punkt 1.4 – «valg av kunstner«.

Les mer om Klagesaken her: Artikler med søkeord «Klagesaken»

Nå går altså vår egen kultursjef hardt til verks for å ikke bare få fjernet det mye omtalte punkt 4 «lokale kunstnere bør brukas dersom det er praktisk mulig» men også en evig lang og desperat saksfremstilling for å ekskludere lokale kunstnere fra alt i kommunen. Dette opprører meg og flere.

I saksfremstillingen gjøres det et forsøk på å lette byrden ved å hevde at lokale kunstnere kan brukes for innkjøp inntil 100.000,-. Dette begrunnes med at innkjøpet da ikke er underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Om innkjøpet er underlagt Lov om offentlige anskaffelser betyr ikke det automatisk at høyere kunstnerisk utdannelse må legges til grunn ved utvelgelse.

Og når da kultursjefen i åndedraget før argumenterer for at kunstnerisk kvalitet er et overordnet hensyn og at kunstnerisk kvalitet oppnås kun ved høyere akademisk utdanning og medlemskap i kunstorganisasjoner med mer, så har han allerede ekskludert alle våre lokale kunstnere, punktum.

  • Vel, kjære kultursjef, her bommer du så kraftig at det undres på om du har noen i administrasjonen som har klargjort siktet for deg før kampen startet.

De lokale retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom er overordnede lokale retningslinjer. Så lenge disse ikke bryter med Norsk lov, noe de ikke gjør pr i dag. Så er det nettopp disse som danner grunnlaget for alt kunstinnkjøp ihht retningslinjene punkt 1.3 «Aktuelle bygg og uterom som kjem inn under denne ordninga».

– Les også hvordan administrasjonen villeder politikerne i saken om retningslinjene for kunst og hvordan de har klart å danne et bilde som gjør at folk flest tror at punkt 4 gjør at lokale kunstnere stiller først i køen ved utsmykninger i kommunen.

Så uansett om et kunstnerisk verk koster 1 kr eller 10 millioner, så skal retningslinjene legges til grunn. Og i de tilfeller det er aktuelt så skal også Lov om offentlige anskaffelser legges til grunn. Oppad til 1.3 millioner står innkjøper veldig fritt og skal følge del 1 av Anskaffelsesloven, men samtidig er det unntak i Lov om offentlige anskaffelser når det kommer til kunstnerisk utsmykning.

Selv om selvfølgelig kunstnerisk kvalitet bør legges til grunn, så er det ingen andre en innkjøper som legger føringer for at dette skal måles i utdanning eller lignende.

Det jeg ser her, er en kultursjef som febrilsk og systematisk motarbeider lokale kunstnere i denne aktuelle saken. Men er han egentlig klar over alvorligheten av dette selv? Det er et trist syn hele opplegget! Spesielt når dette gjøres av en kultursjef som har løftet kulturlivet i kommunen mer enn noen andre har. Hvorfor svikter kultursjefen lokale kunstnere på denne måten?

Lokale kunstnere reagerer på kultursjefens ekskludering

Mange har også den siste tiden tatt til orde for en kultursjef som har gjort utrolig mye bra. Og det er langt ifra feil, faktisk ganske riktig! Men selv om en offentlig tjenestemann, her da kultursjefen, gjør en knakende god jobb, skal han ikke få kritikk de gangene han gjør en dårlig jobb?

  • Mange husker kanskje kultursjefen i Tauvågen for en tid tilbake, som snakket rett fra leveren om hvor usosialt sosiale medier var. Jeg gjør i hvert fall det! Og den dagen når jeg så en kultursjef være så kontroversiell i mine øyne, fikk han en stor stjerne i min bok og garantert andre sin bok også.

Som nevnt så har kultursjefen vært aktiv og bidratt til mye bra på kulturfronten i kommunen. Noe som også trekkes frem i hvert eneste negative klynk rundt denne saken. Og igjen, dette handler ikke om alt kultursjefen har gjort. Dette handler om det faktum at det i saksfremstillingen argumenteres mot lokale kunstnere på tre sider. Bare det å argumentere mot lokale kunstnere burde få folk til å reagere. Istedenfor faller enkeltpersoner vekk fra sakens kjerne og hyller kulturkontoret for arbeidet de gjør. Og ja, de gjør masse bra. Veldig masse bra! Saken dreier seg ikke om det som har skjedd, eller kommer til å skje. Men det som skjer nå, og unnskyld meg, nå gjør kulturkontoret med kultursjefen i spissen en ræva jobb.

Kanskje flere hadde reagert dersom han argumenterte mot musikere, eller arrangører av kulturarrangement i kommunen? Hva om næringssjefen argumenterte mot lokalt næringsliv? Hadde han da gjort en god jobb som næringssjef i den aktuelle saken? Nei jeg tror ikke det.

Og ja, vi skal ikke bedømme personer, politikere eller tjenestemenn på bakgrunn av et enkelt feiltrinn. Men noen ganger gjøres dette på en så grov og graverende måte at det ikke går an å snu ryggen til.

Jeg håper virkelig at vår kultursjef ser at denne saken kom frem helt feil. Og ja, det er lov å erkjenne feil. Det er først når du erkjenner feil at du kan ta lærdom og ikke begå samme feil igjen. Hadde kultursjefen ønsket å snakke med iRyfylke, kunne han kanskje uttrykt sin mening på en mer nyansert måte. Men dette følte han seg dessverre for god for, kanskje fordi han vet at iRyfylke ikke tar til takke med løgn og villende informasjon på åpen spalteplass.

I levekårsutvalget 4.feb blir denne saken en het diskusjon. Så får vi dødelige håpe at våre folkevalgte bryter ned setningene i saksfremstillingen og leverer et politisk vedtak til det beste for folket og ikke for administrasjonen.

Og helt til slutt. Husk at alle involverte parter er mennesker som på hver sin måte har lidenskap for arbeidet sitt! Men alle må tåle å få kritikk når de fra tid til annen gjør en dårlig jobb.

Ha en fortreffelig fin søndag!

Marius Bjørnør
Redaktør

Legg igjen en kommentar