Leder: Kultursjefens siste reis

I begynnelsen av desember ble det kjent at kultursjef i Strand, Trond Ole Paulsen, hadde sagt opp sin stilling i kommunen. Selv om han har gjort en god jobb på noen områder er det fremdeles mange ubesvarte spørsmål som nå trolig aldri blir besvart.

Kultursjefen begynte i sin stilling i begynnelsen av 2018 og ikke lenge etter stod han midt i den kanskje mest omtalte kultursaken i Strand kommune. Kunstnerisk utsmykking av Superparken var allerede godt i gang når kultursjefen tiltrådde sin stilling men han rakk akkurat juryeringen av de over 141 innsendte bidragene i mars 2018.

Etter dette kan en si at store deler av kultursjefens arbeid har omhandlet kunst og det som senere har blitt oppfattet som iherdig arbeid for å ekskludere lokale kunstnere. At store deler av hans arbeid har gått til dette er naturlig i lys av både hvordan disse sakene er håndtert men også det faktum at det i tiden etter skulle utsmykkes både på Nye Fjelltun og Flerbrukshallen på Jørpeland.

Mye rot som kunne vært løst med kommunikasjon

Det er min som de fleste andre sin oppfatning at kultursjefen har opparbeidet seg et godt rykte og bidratt stort til å sette fokus på kulturlivet i kommunen. Han har stått på for et mangfold av kulturliv og engasjert seg i saker som omhandler idrett.

 • Det har nok aldri vært kultursjefens intensjon å fremstå eller gjøre noe som på noen måte ekskluderte noen innen kunst i Strand kommune. I så fall er det er grovt overtramp mot lokale kunstnere på bakgrunn av irritasjonen mot én spesifikk kunstner.
 • Saken rundt kunst i kommunen bærer nok dessverre preg av et iherdig arbeid av politisk og administrativ ledelse for å legge lokk på klagesaken i Superparken. Etter Superparken sto mange med inntrykk av at kultursjefen brøt politisk vedtak, og selv om Strand kommunes klageutvalg har konkludert annerledes er det liten tvil om at så er tilfelle. Kultursjefen har selv uttalt at det var praktisk umulig å ta med lokale kunstnere i konkurransen i Superparken. Dette på tross for at kommunen sto helt fritt til å selv å bestemme dette, men valgte å ikke gjøre det.

  Til Strandbuen sa den da påtroppende kultursjefen i 2017 at han gledet seg til å både bli kjent med kulturutøverne og politikerne, og er opptatt av at han som kultursjef må lytte til de.

  iRyfylke å heller ikke Senterpartiet i Strand har fått svar på sine spørsmål. Vel, det blir mer riktig å si at svar har vi fått men langt ifra tilfredsstillende nok. Det har både Senterpartiet og iRyfylke uttrykt i flere anledninger. Det har også med tiden blitt den som får spørsmål som avgjør om spørsmålene er besvart tilfredsstillende nok. Politisk og administrativ ledelse har også hatt så stor tillitt til kultursjefen at også de har støttet hans tilsynelatende soloshow i den senere tid.

  Kultursjefen forlater nå sin stilling uten å svare ut spørsmålene rundt kunstsakene. Er det den neste kultursjefen som må svare ut de utallige spørsmålene som enda står ubesvart?

  Forvaltningens vaktbikkje, eller?

  I Strandbuens leder, 11.desember, skriver redaktør Jens Bjørheim at kultursjefen har stått stødig når det har blåst omkring utsmykning av kommunale bygg. Han har forklart bakgrunnen for de valg som ble tatt på en overbevisende måte. Kritikk vil alltid være en del av en kultursjefs hverdag, håndteringen av denne avgjør hvordan man blir oppfattet.

  Nå har jeg langt ifra til vane å kritisere andre medier for noe som helst, men Strandbuens leder sin påstand her kan for mitt vedkommende ikke stå uimotsagt i lys av min dekning av kunstsakene. Dette vil ikke minst bære et feil inntrykk, selv om Strandbuens leder står fritt til å uttrykke sine meninger og oppfatninger.

  Men at Strandbuens leder oppfatter de uttallige bortforklaringene fra kultursjefen og øvrige involverte som en «overbevisende» måte, tyder dessverre ikke på annet enn at det må være mangel på kunnskap om sakene. Eller muligens også et ønske om ikke å engasjere seg av ukjente årsaker. Kanskje Strandbuens leder bør stille noen spørsmål fremfor å bli fortalt hvordan prosessene «skal» gjøres av de personene som tydeligvis har bommet på håndteringen av de samme sakene?

  I desember 2019 står også kultursjefen frem i Strandbuen og tilbakeviser beskyldningene fra kunstner Stian Heimlund Skjæveland uten et eneste oppfølgende spørsmål. I samle åndedrag redegjør han for sin habilitet til Fylkesmannen som forsterker inntrykket av at det var forhold som kunne svekke tilliten tilbake i mars 2018. Men på tross av dette ble aldri habiliteten vurdert, noe som ytterligere sådde tvil om prosessene. Sakene bærer ingen preg av ydmykhet, men snarere tvert imot har det vært kjempet med nebb og klør fra politisk og administrativ ledelse for å legge sakene døde.

  Hva med å se gjennom de utallige dokumentene i kunstsakene siden 2018, hva med å høre med KOFA, Fylkesmannen, KORO, andre kunstorganisasjoner. Hva med å være litt kritisk å spørre hvorfor kultursjefen på sitt første møte i kunstutvalget til Superparken i 2018 og som også var juryering av alle søkerne, følte trang for å gjøre hele kunstutvalget oppmerksom på Fredrik Raddums kandidatur. Hvorfor er det tungt og vanskelig for Strand kommune å følge Lov om offentlige anskaffelser i kunstkjøpene. Hvorfor undertrykket Strand kommune med ordføreren i spissen, klagen til Stian Heimlund Skjæveland i 2 år.

  Jeg har absolutt ikke fasiten på noe som helst. Men opp gjennom årene har jeg brukt 100-vis av timer på disse sakene og følt en plikt til å bringe forhold som uten tvil er kritikkverdige frem i lyset. Min oppfatning er som de fleste andres; når noen ikke ønsker å svare, eller unnlater å svare så er det noe de ønsker å skjule. Politisk og administrativ ledelse i Strand kommune har absolutt ikke bidratt til å oppklare sakene, men arbeidet aktivt for å undertrykke de.

  Alle grunner til å lykkes

  Nå er det en gang slik at kultursjef Trond Ole Paulsen har takket for seg. Vi ønsker han med all ydmykhet lykke hos sin nye arbeidsgiver og måtte han lykkes i arbeidet som venter der. Det er min, og trolig de fleste andre sin, oppfatning at Paulsen er en ressurssterk person som har høy arbeidskapasitet og et ønske om å gjøre en forskjell.

  Det er kanskje trist at han nå slutter, men Strand kommune har alle grunner til å lykkes med sin neste kultursjef.

  Strand kommune har et rikt kulturliv å bygge opp om. Paulsen har stablet på plass flere initiativ som er vel verdt å dyrke videre på. Er det noe som det kan dyrkes enda mer av så er det nettopp kulturlivet i Strand kommune.

  For mitt vedkommende ønsker jeg at kultursjefen, før hans siste reise gjennom Ryfylketunnelen, kan svare på spørsmålene som enda står ubesvarte i sakene. Både iRyfylke, Senterpartiet og alle andre nysgjerrige fortjener en redelig avslutning på disse sakene før roret overlates til noen andre.