Leder: Varierende måneder lagt bak oss

Plutselig var månedene gått nok en gang. Sist jeg ga et lite innblikk i nettavisen var i begynnelsen av september og da etter to krevende måneder.

I oktober strammet regjeringen inn på tiltakene for å begrense smitten av koronaviruset etter flere uker med økende smitte i store deler av landet. Oktober var også måneden koronaviruset begynte å krype over dørterskelen i Ryfylke. Da med smitte både i Hjelmeland og enkelte tilfeller i Strand.

Flere gjestearbeidere i Hjelmeland fikk ved månedsskifte påvist koronaviruset i tillegg til én innbygger hvor smittekilden enda er uviss. Dette viser at selv om vi i Ytre Ryfylke har vært heldige til nå, kan vektskålen tippe i motsatt retning nå.

Utfordringer rundt åpenhet i Strand kommune

De siste to månedene har iRyfylke tatt flere kamper mot kommunen når det gjelder åpenhet og flere er fremdeles ikke avgjort etter vårt syn. Vi opplever det som veldig utfordrende at Strand kommune motsetter seg åpenhet i flere saker.

Spesielt krevende er det at Strand kommune åpenbart oppfatter alle innsynsbegjæringer som ikke går via postlisten som så krevende at de avslås.

Offentlighet i form av innsyn er noe som er regulert av lov og som stadig utfordres. Det er flere eksempler på at dokumenter og korrespondanse i enkeltsaker forsøkes skjult ved å unnta disse fra offentligheten.

 • Å unnta dokumenter fra offentligheten er den offentlige forvaltning sin rett men ofte ikke en plikt.

Vi mener derfor at meroffentlighet utvises ved å gi innsyn og svare på spørsmål også når sakene er vonde og vanskelige. Og meroffentlighet utvises ikke ved å selv mene at en sak er utdebattert eller godt nok besvart.

Appellerer til mer åpenhet og bedre dialog

Det er ingen tvil om at iRyfylke har tatt plass i mediebildet spesielt i Strand. Men dessverre så oppfatter spesielt administrativ og politisk ledelse dette som krevende. Det blir stadig også stilt spørsmål om våre intensjoner. Og vi kritiseres for å stille samme spørsmål flere ganger.

 • iRyfylke er, og kommer alltid til å være, en uavhengig presse for og av lokalbefolkningen. Vi overser ikke de vanskelige sakene, og setter kritikkverdige forhold på agendaen.

Vi har stor forståelse for at enkelte oppfatter forholdet til iRyfylke som krevende. Men det er spesielt en rådmann og en ordføreres plikt å forholde seg saklige å etterstrebe åpenhet for befolkningen. Dette oppfatter iRyfylke som det stikk motsatte. Dersom ansatte i Strand kommune ikke klarer å forholde seg saklige bør de overlate ansvaret med å svare på spørsmål til rådmannen.

Det oppleves også krevende for oss, å ha en god dialog i en sak mens i en annen sak som er mer kritisk er dialogen dårlig. Og flere ganger har enkelte etterlyst positive saker i nettavisen. De samme personene oppfordres til åpenhet for ikke å stjele for mye tid, tid som kunne blitt brukt på mer positivt innhold.

Det er mitt og iRyfylke sitt håp at ikke bare innbyggerne lærer seg å kjenne oss, men også administrasjonen og politikerne. Vår fordel er at alt innhold i nettavisen er kostnadsfritt å lese for alle. Denne fordelen kommer også alle som vil formidle noe til gode da nedslagsfeltet når bredere.

Nøkkeltall fra de foregående månedene

De siste månedene har som de foregående vært krevende både med tanke på kapasitet men også alle de negative ringvirkningene av koronapandemien. Etter mai sank lesertallene kraftig i månedene som kom, og i august var de på vei opp igjen. September og oktober viser at vi nok bommet i den spådommen, men på den andre siden er det leserne som avgjør informasjonsnytten av det vi formidler. Her må vi bare bli flinkere fremover!

Lesertall juli – 11.361
Lesertall august – 17.756
Lesertall september – 10.425
Lesertall oktober – 12.132

Til sammenligning hadde september 2019, 14.374 lesere og oktober 2019 hadde 19.923 lesere. Gjennomsnittet i 2019 var på 16.607 lesere pr mnd (seks måneder)

I september ble det publisert totalt 94 artikler og i oktober ble det publisert 98 artikler. Til sammenligning ble det i august publisert 94 artikler og i juli ble det bare publisert 40 artikler. Snittet per artikkel i 2019 var 230 lesere mens det i 2020 til nå ligger på 175 lesere per artikkel. Mye av årsaken til dette er det store informasjonsbehovet etter utbruddet av koronaviruset noe som resulterte i at mars, april og mai alene hadde 436 artikler over 3 måneder. Dette er ikke tall å rope høyt om, men viser allikevel at det hver måned er mange som setter stor pris på nyhetsformidlingen vi gjør. Dette er vi veldig glad for!

Mest leste artiklene i september og oktober

 1. Fikk uventet besøk i studio midt under direktesending
 2. MF Preikestolen tilbake i drift fra kl 11
 3. Leserinnlegg – Jørpeland i Mitt Hjerta
 4. Boreal sitter stille i båten, enn så lenge
 5. Naken mann hamret på dør i Hjelmeland
 6. Mann (34) slo til vakt på utested
 7. Kriminalitetsbildet i Strand – Flere mindreårige er blant lovbryterne
 8. Leder – Simpelt forsøk på å rettferdiggjøre feil og mangler
 9. Kultursjefens svar bekrefter tillitsbrudd og manglende kunnskap
 10. Flere berusede mindreårige ved skole på Jørpeland

Med dette ønsker jeg alle en koronafri tid, ta vare på hverandre!

Marius Bjørnør
Ansvarlig redaktør