Ledigheten har falt med 3,7 prosent den siste uken i Strand

Per 23. juni er det 520 helt ledige og delvis ledige i Stramd, viser foreløpige tall fra NAV. Det er 20 færre sammenlignet med forrige uke. I prosent er dette en reduksjon på 3,7 %. Den totale arbeidsledigheten i Strand er på 7,7 prosent.

Synkende ledighet i Ytre Ryfylke

Arbeidsledigheten både i Strand og Hjelmeland er i retrett etter rekordhøy ledighet som følge av koronasituasjonen.

I Strand kommune er nå 256 personer helt uten arbeid noe som er 3,8% av arbeidsstyrken. Mens andelen delvis uten arbeid er på 264 personer som er 3,9% av arbeidsstyrken.

Hjelmeland kommune har nå 39 helt ledige som er 2,9% av arbeidsstyrken. Mens andel delvis ledige nå er på 32 personer og 2,4% av arbeidsstyrken.

Ledigheten i Hjelmeland har den siste uken falt med over 13%.

Samme utvikling i Rogaland

– Utviklingen i arbeidsledigheten i Rogaland fortsetter i samme spor som den har gjort i flere uker på rad. Mellom 1 300 og 1 500 rogalendinger vender tilbake til jobbene de har vært permittert fra hver uke, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Den gradvise gjenåpningen av samfunnet har resultert i at ledigheten også faller gradvis, sier Haftorsen.

12 808 personer står helt uten arbeid i fylket. Det er 760 færre enn i forrige uke og utgjør en andel på 5,0 prosent. På landsbasis er andelen 5,1 prosent. 11 245 personer rapporterer at de jobber delvis. Det er en andel på 4,4 prosent. Landsgjennomsnittet er 4,8 prosent.