Ledigheten i Ytre Ryfylke fortsetter å falle

– Antallet arbeidssøkere registrert hos oss har gått ytterligere ned den siste uken. Siden 1.september har arbeidsledigheten blant de helt uten arbeid blitt redusert med 1085 personer, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Nedgang i Strand mens Hjelmeland står stille

I Strand kommune har det de siste tre ukene vært en reduksjon på 26% i andelen helt uten arbeid. Dette er over det dobbelte av gjennomsnittet i Rogaland som viser en reduksjon på sirka 13% i andelen helt uten arbeid. I Strand er det per 22.september 183 personer som er helt uten arbeid, noe som tilsvarer 2,7% av den totale arbeidsstyrken.

Andelen delvis uten arbeid i Strand har gått ned de siste to ukene, men er fremdeles høyere en når arbeidsledighetstallene ble offentliggjort 1.september. I Strand er det per 22.september 205 personer som er delvis uten arbeid, noe som er en økning på 23 personer siden 1.september, men allikevel en reduksjon på 12 personer de siste to ukene. Brutto arbeidsledighet i Strand kommune er nå på 5,8%.

  • I februar var brutto arbeidsledigheten i Strand på 3,1% mens i måneden etter økte denne til 9,9%.

Hjelmeland kommune har de siste tre ukene hatt en reduksjon i antall helt arbeidsledige på 18% fra 39 personer helt uten arbeid 1.september til 32 personer per 22.september. Men det har allikevel ikke vært endring i antallet helt uten arbeid den siste uken. Samtidig har andelen delvis uten arbeid økt fra 23 til 26 personer den siste uken. Andelen delvis uten arbeid har i Hjelmeland økt uke for uke siden 1.september.

18 000 registrerte arbeidssøkere i Rogaland

Tirsdag 22.september var det registrert nøyaktig 18 000 helt uten arbeid, delvis uten arbeid og arbeidssøkere på tiltak hos NAV i Rogaland. 9869 personer står registrert som helt uten arbeid mens 7328 personer er delvis uten arbeid. Dette utgjør 3,9 og 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Arbeidsledigheten har gått jevnt og trutt nedover uke for uke siden vi nådde toppen i slutten av mars. Nå går det likevel litt saktere nedover, noe som er helt som forventet, sier Haftorsen.

Arbeidsledigheten er størst i bransjene reiseliv og transport, industriarbeid, bygg og anlegg og butikk og salgsarbeid. Alle yrkesgrupper opplever likevel nedgang eller at det er stabilt.

– Dette er samme trend som resten av Norge. Særlig Stavanger-regionen er hardt rammet av høy arbeidsledighet innenfor reiseliv og transport, sier Haftorsen.

Stavanger og Sola er framdeles kommunene med høyest arbeidsledighet. 4,5 prosent er helt arbeidsledige i disse kommunene. Sandnes har en andel på 4,3 prosent, mens Haugesund har 4,0 prosent.