Leserinnlegg: Rusreformen er et eksperiment

Strand FrP vil kalle den foreslåtte rusreformen, som regjeringspartienes politikere «skryter opp i skyene», for et eksperiment med våre ungdommers liv, skriver Petter Korneliussen(FrP) i dette leserinnlegget.

Skrevet av: Petter Korneliussen, gruppeleder Strand Frp

Strand FrP har registrert at særlig partiet Venstre roser den nye «rusreformen» som noe fordelaktig. Kanskje ikke så rart ettersom partiet Venstre er blant arkitektene bak denne nye reformen uten å ha vurdert konsekvensene i det kyniske produksjon og distribusjons-apparatet rundt ofrene. I så måte har Venstres årelange kamp om legalisering av narkotiske stoffer lykkes. De har nå klart å få Høyre og KrF til å stemme for dette. Det er heller ikke så mange dagene side vi kunne høre Krf sin leder på radio si stolt at han kom til å stemme for selv om han egentlig var imot

Man mener altså at det er kommet noe nytt og revolusjonerende i denne reformen: «Internasjonal forskning viser at straff ikke fungerer for mennesker som sliter med rus», viser man til. Men dette er ikke noe nytt i det hele tatt. Det er mange år siden politi/påtalemyndighet sluttet med å straffeforfølge rusmisbrukere utelukkende for at de er nettopp det: Rusmisbrukere.

Dagens rusmisbrukere blir kanalisert til helsevesenet i de tilfellene hvor de utelukkende blir påtruffet beruset av narkotika, eller er i besittelse av små mengder narkotika.
I norsk rettspraksis har vi noe som kalles «opportunitetsprinsippet», som gjør at politiet/påtalemyndigheten ikke har plikt til å straffeforfølge alt som er straffbart etter loven, om det ikke vurderes som formålstjenlig. Og det å forfølge «slitne narkomane» anses ikke lenger som formålstjenlig.
Så her slår regjeringspartiene inn åpne dører med sin, i deres egne øyne geniale reform, hvor det nå skal bli straffritt å være i besittelse av relativt store mengder av de hardeste narkotiske stoffene.

Blant annet skal det nå være straffritt å være i besittelse av inntil 2 gram heroin. Dette vil bli en gavepakke til de langerne som livnærer seg på andres pinefulle død: Nå vil man fritt kunne porsjonere større partier med f.eks. heroin i såkalt straffrie kvoter, slik at politiet mister sin viktigste inngangsbillett for å kunne foreta ransaking for å finne de større mengdene med narkotika. Her er straffeprosessloven §192 tindrende klar på at ransaking bare kan gjennomføres når «noen med skjellig grunn kan mistenkes for en handling som etter loven kan gi frihetsstraff». Hvis det blir straffritt å være i besittelse av inntil 2 gram heroin, så vil funn av dette ikke lenger kunne utløse ransaking, slik at man også finner de større mengdene med heroin som vedkommende har gjemt f.eks. inni skorsteinen på huset sitt.

Ei heller vil man kunne ransake mobiltelefonen til besitteren slik at man får kartlagt distribusjonsnettet for de større mengdene med narkotika.
De eneste som vil gni seg i hendene av den reformen, som H, V og KrF skryter opp i skyene, vil være de tyngre organiserte kriminelle. De som skulle ha vært innesperret i minst 21 år for å profitere på våre ungdommers langsomme og pinefulle død. Det blir ikke særlig mye bedre av at rusreformen har blitt laget uten å involvere justisministeren.

En annen ting vi ikke forstår med denne «reformen» er den genistreken man har funnet på ved å la vekta av stoffet være avgjørende for om det er straffbart eller ikke. Er man ikke klar over at heroin kan variere veldig i styrke/konsentrasjon? Er man ikke klar over at det kan være mer narkotisk virkestoff i 2 gram av en type av heroin enn det er i 10 gram av en annen type? Da vil det altså bli straffritt å være i besittelse av 2 gram høykonsentrert heroin som er nok til flerfoldige doser, mens man kan straffes for å være i besittelse av de 10 grammene med lavkonsentrert heroin, som bare er nok til et par doser.

Og hva vil umoralen bli i dette? Jo, man tilstreber selvfølgelig å produsere heroin så høykonsentrert som mulig, slik at man får mest mulig virkestoff inn i hver straffrie kvote. Dette vil igjen medføre økt risiko for overdosedødsfall som følge av at man bommer på dosen når man skal «mekke» sprøyta.
Dette er altså den «rusreformen» som regjeringspartienes politikere «skryter opp i skyene». Strand FrP vil kalle dette et eksperiment med våre ungdommers liv.
Vend i tide, det er ingen skam å snu!