Lettere for småbedrifter i reiselivsnæringen å få koronastøtte

Nærings- og fiskeridepartementet utvider støttemulighetene for småbedrifter og oppstartsbedrifter i reiselivsnæringen, som er påvirket av korona-epidemien.

-Dette gir oss større muligheter til å støtte de små aktørene innenfor reiselivet, og spesielt de som startet opp rett før virusutbruddet. Småbedriftene og oppstartsbedrifter uten økonomisk buffer har det spesielt tøft om dagen. Samtidig utgjør disse bedriftene viktige arbeidsplasser og gir verdiskaping rundt i hele landet. Noen av dem kan kanskje utvikle seg til fremtidige vekstbedrifter hvis de får drahjelp nå, sier næringsminister Iselin Nybø. 

Normalt er det slik at det ikke kan gis statsstøtte til virksomheter som er i «økonomiske vanskeligheter», slik dette er definert i statsstøttereglene. En endring i EUs midlertidige retningslinjer for statsstøtte, som ble innført i forbindelse med korona-situasjonen, innebærer at det ikke lenger er nødvendig å vurdere om småbedrifter er i økonomiske vanskeligheter.

Dette åpner for at flere småbedrifter kan få støtte under de midlertidige reiselivsstøtteordningene som administreres av Innovasjon Norge.

Småbedrifter er definert som bedrifter med under 50 ansatte og årsomsetning under 100 millioner kroner. Endringen vil påvirke muligheten for støtte fra Innovasjon Norge under tilskudds- og låneordningen for pakkereisearrangører og tilskuddsordningen for omstilling i reiselivet.

For større bedrifter kan støtte ikke gis dersom de var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 og fremdeles er det ved tidspunkt for støttetildeling.