Levekårsutvalget sviktet barna i det grensejusterte område

Tirsdag kveld behandlet våre folkevalgte i levekårsutvalget i Strand kommune saken om skoleskyss for elevene fra det grensejusterte området til Forsand skole.

Strand kommune sørger for skoleskyss til nærskolen på Jørpeland, men for de elevene som ønsker å fortsette sitt skoleløp på Forsand vil ikke kommunen dekke dette.

I behandlingen i går kveld var det flere som engasjerte seg i debatten.

Arvid Håheim (Ap) sa at i lys av posisjonens endringsforslag i kommunestyremøte 19.feb hvor de snudde i saken om å la barna fortsette på skolen på Forsand, mente Håheim at denne saken var merkelig. Først gjøres det et politisk vedtak for at barna som vil, skal få fortsette på skolen på Forsand. Så skal de måtte betale skoleskyss selv, noe som blir meget spesielt. Dette sender også et dårlig signal til elever og foreldre i Kolabygda som vi nå har lovet at skal få fortsette på Forsand skole.

  • Ap fremmet et felles alternativt forslag sammen med Sp: Strand kommune dekker utgifter til skoleskyss til elevene fra det grensejusterte området
    som velger å fortsette ved Forsand skule fra høsten 2020.

Kari Førland Lauvsnes (H) argumenterte for at kommunen ikke måtte forskjellsbehandle innenfor kommune. Det hun siktet til da var at når Bjørheimsbygd skole ble lagt ned og elevene ble flyttet til Tau skole var det flere som ønsket å gå på Nordre Strand Oppvekstsenter. Disse måtte den gang dekke skoleskyss selv. Derfor mener Lauvsnes at det må gjøres likt denne gang for ikke å behandle innbyggerne ulikt.

  • På spørsmål fra Arvid Håheim om elevene som reiste fra Bjørheimsbygd til Nordre Strand Oppvekstsenter måtte betale skoleskyss selv, svarer kommunalsjef opplæring Guro Harboe Ur at hun er usikker og ikke kan ta igjen detaljene i dette her og nå.

Åsbjørn F. Kleven (Rødt) mente at om dette ikke var gjort før, så var dette nå en sjanse til å rette det opp. Han mente at elevene burde få dekket denne skoleskyssen og at slikt ikke var gjort før var litt irelevant i denne saken.

Frida Apall (Sp) poengterte at resultatet kunne bli at de som hadde råd kunne gå på Forsand mens de som ikke hadde råd måtte til Jørpeland på skole.

Trond Hjorteland (KrF) la ikke skjul på at hans ståsted var av økonomiske årsaker. Strand kommune er i en fase nå der det faktisk må strammes inn i alle bauer og kanter. Flere løfter har blitt gitt i andre sammenhenger også, som kanskje må settes helt eller delvis til sides i en periode. Så er spørsmålet hva som skal prioriteres. Han mente at hadde vi hatt flust med penger og ut ifra de løftene som har blitt gitt så hadde det vært mer naturlig å gjort det.

Ved votering falt alternativt forslag om å tilby skoleskyss til Forsand skole med 4 mot 5 stemmer.

Flertallet mot var: Mads Hjelmen (H), Kari Førland Lauvsnes (H), Trond Hjorteland (KrF), Bernt Lendengen (V) og Sveinung Langvik (H).

Mindretallet for var: Frida Apall (Sp), Arvid Håheim (Ap), Kristin Sølvberg Ur (FrP) og Åsbjørn F. Kleven (Rødt)

Legg igjen en kommentar