Lise, Anja og Anne Lise ønsker å stifte lokallag i ADHD Norge

Bilde: ADHD Norge

Lise Reianes, Anja Tønnessen og Anne Lise Eltervåg håper å få med nok folk til å starte lokallag under ADHD Norge. Allerede neste uke planlegger de stiftelsesmøte og håper flere melder seg på.

  • I bunn av artikkelen kan du se invitasjon til stiftelsesmøte og saksliste.

Mot slutten av 2020 sjekket Reianes interessen på facebook og forhørte seg litt med forbundet (red.anm. ADHD Norge) om hvordan hun kunne starte et lokallag i Ryfylke. Som et minimum må det være tre personer i styret og dermed fikk hun raskt med seg Tull og Eltervåg.

Lokallaget er ment for medlemmer av ADHD Norge i Ryfylke og omegn, herunder; Strand kommune og Hjelmeland kommune. De som ønsker å bli medlem må først melde seg inn i ADHD Norge og vil på bakgrunn av bosted være under lokallaget i Ryfylke, sier Reianes.

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Organisasjonen er en landsdekkende organisasjon med fylkeslag som organiserer aktiviteter, kurs, samlinger og møteplasser for våre medlemmer og i mange av fylkene er det også lokallag.

I Rogaland er det fra før lokallag i Haugaland og omegn, Nord-Jæren og Sør-Jæren. Både i Haugesund og Sandnes arrangeres det ADHD-kafé.

Tull forteller at det som er målet er at vi kan finne på kjekke ting sammen med hele familien i miljø med like erfaringer. Det kan også bli aktuelt med ADHD kafé for voksne og kanskje noe for ungdommen, men vi er enda i startfasen så ting er ikke på plass enda.

Lokallaget danner et nettverk hvor vi kan dele erfaringer med hverandre og kanskje etter hvert få inn personer fra forskjellige instanser som kan ha temaforedrag, avslutter Tull.

INVITASJON TIL STIFTELSESMØTE

ADHD Norge er en frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Med cirka 10.000 medlemmer er ADHD Norge den største frivillige organisasjonen innen psykisk helse.

ADHD Norge har som oppgave:
• å utbre kunnskap og forståelse for ADHD
• å holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat
• å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

Organisasjonen arrangerer blant annet sommerleirer og familieseminarer. Til støtte for sitt arbeid har organisasjonen et fagråd med representanter fra faggrupper.

ADHD Norge ble stiftet i 1979. Organisasjonen er en landsdekkende organisasjon med fylkeslag som organiserer aktiviteter, kurs, samlinger og møteplasser for våre medlemmer. I mange av fylkene er det også lokallag. ADHD Norges landsstyre velges for en periode på to år. ADHD Norge har også et Fagråd som er et faglig, rådgivende organ. ADHD Norge Ungdom er et ungdomsråd ledet av ungdomsrepresentanten i Landsstyret.

Det tas med dette initiativ til å starte lokallag for medlemmer av ADHD Norge i Ryfylke omegn: Jørpeland, Tau, Fiskå, Årdal, Hjelmeland og Fister.

Sted: Zoom (videotelefoniprogram) pga smittevern.

Påmeldingsfrist: mandag 15. Februar

Dato og klokkeslett: Onsdag 17. Februar kl. 18:00

Spørsmål og påmelding kan rettes til:
Lise Reianes
Mobil: 454 71 560
Epost: [email protected]

 

Saksliste Stiftelsesmøte:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2. Valg av møteleder, protokollfører og to til å underskrive protokollen

Sak 3. Valg av interimstyre

Sak 4. Vedtekter

Sak 5. Hva er dere int. i av møter og aktiviteter? (Debatt)

Sak 6. Handlingsplan
– Lokallagets planer for arbeid fremover

Sak 7. Eventuelt
– Spørsmål og svar

Vel møtt!

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt