Liten økning i arbeidsledigheten i Strand i desember

I en pressemelding fra NAV Rogaland i går meldes det at arbeidsledigheten i Rogaland er fremdeles på vei nedover, samtidig som det i desember ble lyst ut 2 033 stillinger med arbeidssted i Rogaland. Dette er en positiv avslutning på året, seier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Ved utgangen av desember var 5 513 personer helt uten arbeid i Rogaland, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med desember 2018. 938 arbeidssøkere var deltakere i et arbeidsrettede tiltak, en reduksjon på hele 45 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Summen av helt arbeidsledige og personer i arbeidsrettede tiltak gir en bruttoarbeidsledighet** på 6 451 personer, tilsvarende 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

– De siste månedene har delen bruttoarbeidsledighet i Rogaland stabilisert seg på et litt lavere nivå enn snittet for Norge, forteller Merethe P. Haftorsen.

I Strand øker derimot arbeidsledigheten også i desember 2019 sammenlignet med desember 2018. Strand er blant kommunene i Rogaland med høyest arbeidsledighet, på 2,6%. Totalt er det 170 arbeidsledige i Strand kommune. En oppgang på syv personer fra november 2019 og oppgang på 16 personer fra november 2018. I Strand er det fortsatt en reduksjon i antall arbeidssøkere på tiltak, med en reduksjon på 28% fra i fjor.

Suldal kommune er nok en gang den kommunen i Rogaland med størst vekst i arbeidsledigheten. Her har arbeidsledigheten økt med 33% fra november 2018. Dette er en økning fra 15 i desember 2018 til 20 arbeidsledige i desember 2019. På tross av den største økningen i arbeidsledigheten sammenlignet med desember i fjor, ligger Suldal blant de kommunene med totalt lavest arbeidsledighet med 1,0%

Bedre forhold ellers i Ryfylke
I Forsand er det 0,7% arbeidsledighet en nedgang på -64% fra desember i 2018. Hjelmeland har 1,7% arbeidsledighet en reduksjon på -8% fra desember 2018. I Hjelmeland er fortsatt kun 0,4% av de arbeidsledige på tiltak.

Arbeidsmarknaden i Rogaland. Desember 2018 sammenlignet med desember 2019:

Nøkkeltal i Rogaland Desember 2018 Desember 2019
Heilt utan arbeid 16 – 67 år  6 179 (2,5%)  5 413 (2,2%)
Arbeidsretta tiltak  1 694 (0,7%)  938 (0,4%)
Bruttoarbeidsløyse**  7 873 (3,2%)  6 451 (2,6%)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år  1 648  1 509
Langtids-arbeidssøkjarar

(26 veker eller meir)

 2 960  2 432
Delvis ledige  2 922 (1,2%)  2 393 (0,9%)
Utlyste stillingar  2 145  2 033

Legg igjen en kommentar