Livsglede for eldre i Strand anmoder eldrerådet om å igangsette evaluering av varmmatserveringen ved institusjonene i kommunen

I forrige uke sendte Livsglede for Eldre i Strand brev til kommunen hvor de etterspør evaluering av varmmatserveringen på institusjoner i kommunen. I følge brevet har lokalforeningen fått flere henvendelser den siste tiden vedrørende varmmatserveringen ved institusjonene i kommunen. En skal heller ikke lengre tilbake til en mars i år, hvor også kvaliteten på maten i institusjonene var et tema. Eldrerådet avholder siste møte for i år 5. desember.

I brevet skriver de at henvendelsene har gått på kvaliteten på maten, på variasjoner i menyen, på spisesituasjonen for de eldre og andre forhold. Selv skriver de at de ikke har kompetanse eller kunnskap til å uttale seg om dette, men at de ønsket å bringe saken videre til Eldrerådet som muligens har drøftet saken ved ulike anledninger.

Så vidt Livsglede for Eldre i Strand kan erindre, så startet Strand kommune produksjon av varmmat fra lokalt kjøkken for et godt års tid siden. Vi vet ikke om det er foretatt en evaluering av den nye ordningen. Vi vet heller ikke hva slags innspill driver av kjøkkenet får fra de eldre som nyter godt av den «hjemmelagede» maten, skrives det i brevet.

Livsglede for Eldre i Strand ber derfor Eldrerådet undersøke dette nærmere. Dersom det ikke er gjennomført en evaluering av den nye ordningen ennå, så tenkers det at det kunne være en god idé å gjennomføre en spørreundersøkelse blant eldre som tar imot varmmatmåltidene og kanskje også deres pårørende. Lokalforeningen mener at dette vil kunne gi driverne verdifulle tilbakemeldinger som kan være med på å gjøre tilbudet enda bedre.

Ikke første gang maten på institusjonene er et tema
I mars i år, var også misnøyen så stor at Venstre´s Erik R. Nyman-Apelset tok opp saken som et grunngitt spørsmål i Levekårsutvalget. Da ønsket Nyman-Apelset svar på om klagene på middagsmaten blir videreformidlet oppover i systemet og kan beboerne på Jonsokberget forvente bedre mat fremover. Han ønsket også svar på om administrasjonen hadde fått klager på Tautunet også.

I levekårsutvalget var det utvalgsleder Sveinung Fjelde som svarte på spørsmålene. (Svarene er gjengitt i sin helhet fra levekårsutvalget)

Tautunet:
Maten er god den, og et er gjengs oppfatning på Tautunet. Opplever ikke negative tilbakemeldinger på maten. Ifølge kafeen har antall gjester utenfra som kjøper middag tatt seg opp i ukedager og helg. De tilbakemeldinger, små justeringer, som kommer fra ansatte og beboere blir tatt på alvor og vi kanalisere disse gjennom en person som har jevnlig samtale med kafe ansatte. Dette fungerer bra og samarbeidet er godt. Det kan kanskje ligge noe i det at det handler om noe mangel på kunnskap , evner og service til ansatt. Maten blir laget på begge institusjoner av ulike ansatt og meny er heller ikke lik. Opplever og at den maten som er laget til tilstelninger eks , julebord Tau, frokosten vi hadde var veldig godt. Bakevare utvalget kunne sikkert vært bedre, men vi opplever likevel at det er bedre utvalg enn tidligere for da var det lite og ingenting i kafedisken på Tautunet. Det var heller ikke det som var fokuset i anbudet. Kafeen har lagt til rette for bestilling av brød og bakevarer gjennom Fiskå bakeri. Det ligger fremme prisliste og skjema for de som vil bestille bakevarer og brød. Dette fungerer bra.

Dagsenter/kafe Jonsokberget
Dagsenteret fanger opp klager og har hatt en ukentlig dialog med kjøkkenet om kvalitetsnivået på kafemat/mat til dagsenter siden oppstarten. Det er viktig å vite at matanbudet ikke omhandlet kafedrift, men kun mat til beboerne.

Det er fra leverandøren på gang et internt arbeid for å forbedre leveransen til dagsenter og kafeen, og eieren selv vil delta i arbeidet på kjøkkenet en periode. Det er mer besøk i kafeen nå enn før.

Dementavd Jonsokberget
Boenhetene i Dementavdelingen og Lille Dagsenteret er veldig fornøyd med både maten og servicen. De har bl.a fått hjelp til pasienter med spesielle behov, råd om hvordan man kan berike maten til avmagrede personer og lignende. Når det har vært endringer i menyen har kjøkkenet gitt beskjed, ansatte synes maten ser fint ut, beboerne spiser godt, så nei, det er ingen konkrete klager herfra.

Sykeavdeling/Rehabavdeling
Det oppleves at maten er god, en har gått over til middag klokka 16:00 i Rehab og kartlagt kvalitet/leveranse og det har kun vært positiv. Dialogen med leverandøren oppleves svært positiv og leverandøren tenker med institusjonen om fleksibilitet og tilrettelegging.

Oppsummering:
Det er mange ulike ønsker når det gjelder mat, og jeg regner med at det kan være utfordrende å få det til å passe for alle. I matanbudet har ikke kafedriften vært med/stilt kvalitetskrav om. Begge kjøkkener leverer mat til 5 ulike målgrupper. En nærmere konkretisering av hvor det oppleves at maten ikke står til forventning hadde vært fint. Lederne for virksomhetene har fokus på mat og klagebehandling, og følger opp. Tilbakemeldinger fra Tautunet og Dementavdelingen Jonsokberget har hele tiden vært positive. På Jonsokberget har det vært en noe annen situasjon på dagsenter/kafeen som blir fulgt opp kontinerlig. Det har vært en dialog med eldrerådet om klagene fra dagsenteret, som har blitt fulgt opp. Administrasjonen opplever en god dialog med leverandøren og at ting blir tatt seriøst. Hvis klagene kommer til politikere kan det se ut til at administrasjonen kan bli bedre å fange klagene opp i et tidligere stadiet og det er noe vi kan bli bedre på. Kommunalsjefen ønsker å prate med de som har klager for å se hvordan dette kan løses.

Legg igjen en kommentar