Lokal bokutgivelse – Skatten

Denne boka ble til på en litt spesiell måte, forteller Ellen Margarete Fredheim. Jeg elsker å være i naturen. Der klarner tankene og jeg får ofte impulser når går/sitter i stillhet alene ute i den flotte Lysefjord naturen. En dag jeg var på tur, var det som om boka falt i hodet på meg. Jeg bare visste at jeg skulle skrive en roman hvor jeg brukte mine erfaringer i livet. Jeg ville gi mennesker en bok som ga dem litt mer enn bare underholdning. Jeg ville skrive en bok som mange ville kunne kjenne seg igjen i og få økt bevissthet av å lese. Og ikke minst, skulle det være en bok full av håp – håp om at livet kan bli bedre, selv om du har hatt en vanskelig barndom.

Litt om min historie:
Min barndom var preget av mobbing og frykt. Det gjorde at jeg utviklet veldig lav selvfølelse, som gikk over i selvforakt. Jeg kan huske at jeg hatet meg selv som barn. Og jeg hadde veldig lave tanker om min verdi i verden.

Den lave selvfølelsen tok jeg med meg inn i ungdomsårene og voksenlivet. Den førte til at jeg tok mange valg som ikke var bra for meg, ofte som et forsøk på å bli likt. Jeg fikk etter hvert mange diffuse fysiske plager, som ingen lege fant ut av. Etter hvert skjønte jeg selv at alt startet med selvfølelsen. Og jeg begynte å jobbe med den, samtidig som jeg tok en livsveileder utdannelse over 4 år.

Etter hvert begynte jeg å skjønne verdien av å ha min bakgrunn. Den har gitt meg stor livsforståelse og mye empati. Så i dag ser jeg ikke på meg selv som et offer. Jeg ser på min bakgrunn som min skatt. Og jeg har blitt bevisst min personlige makt – makten til selv å gjøre gode endringer i mitt liv.

Jeg tror også at det bor en «skatt» i oss alle. Alle har vi medfødte egenskaper, som bare venter på å få bli brukt. Noen er klar over sin «skatt» og den er en del av deres bevissthet. Men mange lever ikke livet ut i fra sitt hjerte, men ut i fra hva som forventes av dem, eller hva de tror forventes av dem.

Ellers i boka berører jeg det med fordømmelser, og hvor fort vi mennesker kan dømme de vi møter, uten å kjenne dem og deres bagasje.

Legg igjen en kommentar