Lokal samkjøringsgruppe får grønt lys fra Politiet

I forbindelse med den nylig opprettede samkjøringsgruppen «Kompiskjøring gjennom Ryfast» har det blitt diskutert litt rundt lovligheten og hva som er eller ikke er lovlig. Gruppen har de siste dagene økt kraftig i medlemsmasse og er i skrivende stund på hele 718 personer.

Bakgrunn
15.des 2017 vedtok stortinget en endring av Yrkestransportloven § 20 som omhandler samkjøring og ambulansetransport.

Loven sier følgende:
(1) Det trengst ikkje løyve når den som rår over ein personbil, tek med seg folk som har eit samanfallande transportbehov som han sjølv. Vederlaget for transporten kan ikkje overstige passasjerane sin forholdsmessige del av transportkostnadene. Transportkostnadene etter andre punktum vert rekna ut frå den skattefrie satsen for kilometergodtgjersle i reiseregulativ for staten, med tillegg av eventuelle kostnader til bompengar og ferje.

Med dette er det nedfelt i loven at samkjøring hvor utgiftene deles forholdsmessig mellom alle passasjerene er lov.

Flere meninger om hva som er lov
Loven sier ikke noe spesifikt om hva som er betegnet som samkjøring eller ikke. Det skal også ha vært personer som har vært i kontakt med Statens Vegvesen som er løyvemyndighet. Og svarene er tilsynelatende veldig diffuse.

Loven presiserer ikke noe konkret rundt dette med «sammenfallende transportbehov» men det går tydelig frem hva som regnes som transportkostnad.

Grønt lys fra politiet
iRyfylke har snakket med Rune Svendsen i trafikkseksjonen ved Sør-Vest Politidistrikt som deler iRyfylke sin tolkning. Han sier først at samkjøring er en veldig bra ting, spesielt for miljøet og trafikkflyten.

Han er enig i at lovteksten kan være litt diffus men i grove trekk kan du si at det sammenfallende transportbehovet kanskje er fra et geografisk området til et annet. Eksempelvis fra Ryfylke til Nord-Jæren. Om du bor på Jørpeland men plukker med deg en fra Tau som arbeider i nærheten av deg så er det helt innafor.

iRyfylke ønsker å få konkretisert og gir et eksempel til Svendsen: Jeg kjører fra Resahaugen til Førland og plukker opp en, så til Tungland å plukker opp en annen før jeg kjører videre til Fjelde og plukker opp sistemann før turen går gjennom Ryfast. På Nord-Jæren kjører jeg passasjerene til sine respektive arbeidsplasser før jeg kjører til min.

Til dette svarer Svendsen at dette helt klart vil ses på som samkjøring. Men kun dersom du ikke mottar vederlag ut over det som er regulert i loven. En kan ikke forvente at alle som jobber på Forus bor like i nærheten og møtes samme plass for henting.

iRyfylke har også snakker med Arild Kleven, som er lensmann i Strand og Forsand, som stiller seg bak konklusjonen til Svendsen.

Legg igjen en kommentar