Det gjøres nå endringer i helsemyndighetenes vedtak om stengning av trafikkskoler. Disse innebærer at trafikkskolene ikke lenger er pålagt å holde stengt, men kan starte opp igjen under forutsetning av at nærmere angitte smittevernkrav er oppfylt. Smittevernkravene  er tilsvarende det som gjelder for blant annet frisører og hudpleie. Dermed ivaretas smittevernet samtidig som trafikkskolene kan gjenoppta virksomhet som har vært pålagt stengt. I tillegg til praktisk opplæring i personbil, betyr det også at det ikke lenger legges særskilte begrensninger på antallet personer som kan gjennomføre teoriundervisning.

Statens vegvesen gjenopptar praktiske førerprøver i bil

Statens vegvesen vil også kunne starte opp igjen med praktiske førerprøver for personbil (klasse B) og øvrige klasser. De har allerede gjenopptatt praktiske prøver på motorsykkel og i de tyngste førerkortklassene. Prøver for personbil kan ventes tilgjengelig fra neste uke. Statens vegvesen vil prioritere prøvevirksomheten. Det er likevel svært mange førerprøver som har vært avlyst, og mange står i kø for oppkjøring. I tillegg er noen sensorer i risikogrupper. Det vil derfor ta noe tid før driften kan normaliseres.