Lokale kunstnere bør brukes dersom dette er praktisk mulig – Hva skjedde egentlig med klagen på dette politiske vedtaket?

Kunstutsmykkingen i Superparken på Tau har i lang tid vært omtalt som mye rart. Det hele startet med at Strand kommune i februar 2018 lyste ut en åpen pre-kvalifisering for innendørs kunst i nye Tau Skole – Superparken uten å spesifisere kriterier som vil vil bli vektlagt. Etter innleveringsfristen til pre-kvalifiseringen ble fire kunstnere plukket ut av kunstkomiteen til å delta i en lukket konkurranse. Dette fikk en av de lokale kunstnerne til å reagere.

Årsaken til reaksjonen har sammenheng med behandlingen av kommunens «retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom i Strand kommune«. Tilbake i april 2016 vedtok politikerne i Levekårsutvalget og sist Formannskapet at «lokale kunstnarar bør nyttast om dette er praktisk muleg«. Dette politiske vedtaket ble ikke fulgt og har vært essensen i klagen fra Stian Heimlund Skjæveland fra først stund.

iRyfylke kan ikke se at det fremgår av de utallige dokumentene i saken at Stian Heimlund Skjæveland har klaget på at han ikke ble valgt til utsmykkingen. Tvert imot så klaget Skjæveland på at den demokratiske prosessen ikke er fulgt. Og at vedtaket om bruk av lokale kunstnere ikke er fulgt opp. I en oppfølgende epost snaue 10 dager sendere sender Skjæveland inn tilleggsopplysninger til sin klage. Her beskriver han at klagen gjelder først og fremst det faktum at ingen lokale kunstnere ble regnet som pre-kvalifisert, og ikke gikk videre til den offisielle runden. Dermed fikk ingen lokale kunstnere komme med forslag til kunstverk til den aktuelle utsmykkingen.

Alle de 141 kunstnerne som blir omtalt som søkere i den åpne pre-kvalifiseringen fikk sende inn CV, bilder fra tidligere prosjekter og en kort tekst på max 1/2 A4- side som begrunner interessen for prosjektet. Det som ikke fremgår er at mannen i gata kunne også sende inn disse opplysningene og bli «omtalt» som søker i bunken av andre kunstnere til vurdering.

Klagebehandlingen som sviktet lokaldemokratiet
Når klagen til Skjæveland da blir behandlet, tas dette under et grunngitt spørsmål av Sveinung Langvik i kommunestyret 7. november 2018. I kommunestyret forklarer Ordfører Irene Heng Lauvsnes at hun tolker dette som en klage på et enkeltvedtak og at denne skal bli behandlet i klageutvalget. Hun sier videre at hun vil be leder av klageutvalget om å innkalle utvalget slik at denne klagen kan bli raskt behandlet.

Nylig var vi i kontakt med ordføreren for å etterspør vedtak fra klageutvalget eller kommentar på behandlingen av klagen i klageutvalget. Vi ble da henvist til daværende leder av klageutvalget Kjersti Tau Strand.

I en epost(20.nov) drøyt to uker etter at klagen ble diskutert i kommunestyret 7. november svarer leder i klageutvalget på anmodningen med en «vurdering av klage». I dette svaret tilbakeviser Tau Strand at dette er en sak for klageutvalget basert på opplysningene rundt anskaffelsesprosessene som ble orientert om i kommunestyret. Kjersti Tau Strand bekrefter ovenfor iRyfylke at dette er hennes personlige oppfatning av saken og ikke et enstemmig vedtak i klageutvalget. Hvilken bakgrunn, leder av klageutvalget har lov eller kompetanse til å avvise en klage uten gyldig vedtak basert på sin personlige tolkning er vanskelig å si. Det fremgår heller ikke av delegasjons-reglementet til Strand kommune at leder av klageutvalget egenhendig har myndighet til å ta avgjørelser på vegne av klageutvalgets medlemmer.

– En kan da spør seg hvorfor har ikke administrasjonen belyst denne saken skikkelig slik at den blir riktig behandlet?

– Hvorfor har ingen politikere grepet inn når en klage på et politisk vedtak er avfeid som en klage til en annen instans?

– Har administrasjonen villedet politikerne og i høyeste grad leder av klageutvalget til å tro at denne klagen er underlagt lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser?

iRyfylke har forsøkt via flere instanser å få fatt på et endelig vedtak i klagesaken. Dette kan så vidt vi se, ikke eksistere.

6 Comments

Legg igjen en kommentar