Lokale kunstnere reagerer på kultursjefens ekskludering

Staal Jørpeland IL sitt kunstlotteri med bidrag fra lokale kunstnere. Kan ses i vinduet hos Sport1 på Jørpeland.

Som flere har fått med seg så vil det bli lagt frem en sak om retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom for politikerne i kommende levekårsutvalg, tirsdag 4. februar.

I saken ønsker kultursjefen med rådmannens velsignelse å ekskludere lokale kunstnere fra kunstneriske utsmykninger i Strand kommune. Bakgrunnen er todelt, en der kultursjefen argumenterer for at kunstnerisk kvalitet oppnås med blant annet høy kunstnerisk utdannelse og en der punkt 4 fjernes fra retningslinjene.

  • iRyfylke har snakket med flere lokale kunstnere som alle ytret bekymring for endringen som foreslås. Under kan du lese hva blant annet glasskunstner Astri Vadla Ravnås, kunstner Stian Heimlund Skjæveland og kunstner Laila Sæbø mener om endringen som kultursjefen foreslår.

Dersom du ikke er helt oppdatert på saken, kan du lese saksdokumentene i saken her!

Lokale kunstnere reagerer

Foto: Privat

Astri Vadla Ravnås er kunsthåndverker og driver i dag Glasskjellaren i Bjørheimsbygd. Hun har ikke høy kunstnerisk utdannelse og er ikke medlem av en kunstorganisasjon. I 1996 etablerte hun seg som glasskunstner i gårdstunet hjemme i Bjørheimsbygd. Ravnås forteller at hun i de fleste av de siste 22-23 årene har livnæret seg av kunstarbeidet sitt.

Ravnås tar til orde for at kulepunkt 4 må kunne omformuleres slik at det hverken favoriserer eller ekskluderer lokale kunstnere.

I saksfremstillingen under «vurdering og konklusjon» står det følgende: Med tallene fra norsk kulturindeks i bakhodet, og kjennskapen vi har til lokale kunstnere, vil dette føre til at et fåtall personer nærmest kommer i en slags monopolposisjon. I hvert fall hvis man skal begrense seg til å bare bruke de som faktisk livnærer seg av kunsten sin.

Ravnås har lest saksfremstillingen og reagerer på ovenstående sitat. Dette punktet kjenner jeg provoserer meg, sier Ravnås. Grunnen er nok at jeg har livnært meg som kunsthåndverker i de fleste av de siste 22-23 årene. I den perioden har jeg levert utsmykninger både lokalt og regionalt. Men da på bestilling, ikke konkurranse, forteller Ravnås videre.

Det er forskjell på å være i en monopolsituasjon og å bli utelukket som aktuell tilbyder av kunst/utsmykning. For min del har det ikke vært ønskelig eller aktuelt å delta i konkurranser/prosjekt i kommunen, men jeg mener det bør åpnes for at lokale kan inviteres, legger Ravnås til.

Solspeilet av Stian Heimlund Skjæveland. Foto: Kristofer Ryde

Stian Heimlund Skjæveland er en figurativ kunstner og skulptør med tilhold på Jørpeland hvor han også har atelier. Han har arbeidet som billedkunstner siden 1995 og omtrent like lenge har han livnæret seg av kunsten sin. De siste årene er han mest kjent som kunstneren bak Solspeilet – The Norwegian Stonehenge som ble montert på Klungholmen utenfor Jørpeland i 2016. Skjæveland er utdannet ved kunstskolen og Merkantilt Institutt i Bergen. Men dette anses ikke som høy kunstnerisk utdannelse og han er heller ikke medlem av en kunstorganisasjon.

  • Skjæveland reagerer kraftig på kultursjefens sammenligning av kunstnere opp mot sykepleiere, revisorer og elektrikere. En sykepleier og revisor skal agere på mottatt pasient og på et regnskap. Ikke være frittenkende og kreativ. En slik sammenligning faller på sin egen urimelighet, mener han.

Han synes det er meget spesielt at en kultursjef arbeider stikk i strid med sine arbeidsområder, og motarbeider lokale kunstnere. Kunst skal ikke bedømmes ut fra utdannelse, den skal bedømmes ut fra kvalitet og erfaring. Videre undres han om ikke kultursjefen skal framsnakke sine lokale kunstnere. Jeg synes også punkt 4 fra 2016 står seg godt; «Lokale kunstnere bør brukes dersom det er praktisk mulig», ikke noe spesielt med dette punktet, det gir mulighet for at de lokale også kan komme med et forslag, sier Skjæveland.

Det er heller ikke noe ulovlig med vedtaket, slik kultursjefen hevder, mener Skjæveland. Han berømmer politikerne i Strand for at de fikk dette med i 2016, så han håper at politikerne fortsatt vil ha med lokale kunstnere i fremtiden. På denne måten kan vi som jobber og lever av kunsten, fortsatt ha mulighet til å konkurrere på lik linje med andre kunstnere i vår egen kommune, legger Skjæveland til. Avslutningsvis innrømmer han at det blir veldig spennende å se hva utfallet blir i levekårsutvalget neste tirsdag.

– Laila Sæbø, som driver Galleri LailaSæbø svarer oss med en kort melding. Hennes første tanke er at dette forslaget ikke er bra. Sæbø trekker frem at vi i Strand har mange utøvende lokale kunstnere som markerer/uttrykker seg på flere arenaer, med gode tilbakemeldinger – uten høyere kunstutdannelse.

Blant lokale kunstnere som er bosatt/oppvokst eller har atelier i Strand kommune finner vi:
Morten Samuelsen, Renate Hermansen, Torhild Veland, Sara Westergaard Karlsen, Monica Holta, Laila Sæbø, Kjell Johannesen, Karin Christensen, Hildegunn Knudsen, Bjørg May F. Heskje, Anne Karin Krogevoll, Øystein Bjor, Jonny Krucow Heng, Olaf Storø, Irene Ravndal, Aud Heng, Eivind Bøvor m.fl. (listen er ikke uttømmende og er hentet fra blant annet Staal Jørpeland IL sitt kunstlotteri, hvor de fleste er representert med bidrag til utloddingen)

iRyfylke har vært i kontakt med flere av de lokale kunstnerne, men få av disse har ønsket å stå frem i forbindelse med denne saken. Allikevel uttrykket flere av dem bekymring ovenfor saksfremstillingen og syns det er trist at lokale kunstnere blir så lite verdsatt i egen kommune.

2 Comments

Legg igjen en kommentar