Lokale kunstnere seieret i går kveld, mens kultursjefen tapte på målstreken

Vi har tidligere dekket saken om retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom godt. Blant annet gikk vi hardt ut når vi skrev at kultursjefens nei til lokale kunstnere – Dokumentet som ekskluderer lokale kunstnere.

Til levekårsutvalget i går kveld hadde kultursjef Trond Ole Paulsen forfattet et ni siders dokument, hvor det argumenteres sterkt for at lokale kunstnere ikke har den kompetansen og utdannelsen som en bør tilstrebe når kommunale bygg og uterom skal utsmykkes.

Delte meninger i levekårsutvalget
Det var sterk motstand blant utvalgets medlemmer på saksfremstillingen, da spesielt Ap, Krf, Sp, Frp og Mads Hjelmen i Høyre.

Underveis fremsatte både Trond Hjorteland(Krf), Linda Asbjørnsen(Sp) og Kristin Sølvberg Ur(Frp) forslag til nytt punkt 4 i retningslinjene for å ivareta lokale kunstnere ved fremtidlig innkjøp av kunst i Strand kommune.

Mens det på motsatt side ble argumentert fra både Bernt Lendengen(V) og Kari Førland Lauvsnes(H) for at de tilsluttet seg kultursjefens og rådmannens innstilling i saken. Sistnevnte mente også at rådmannens innstilling ikke ville utelukke lokale kunstnere.

Lokale kunstnere seiret til slutt
Etter et gruppemøte blant utvalgets medlemmer kunne Krf og Sp enes om og tilslutte seg Frp sitt alternative forslag. De tre alternative forslagene til nytt punkt 4 var forøvrig veldig like. Alle for å ivareta at lokale kunstnere har mulighet til å delta i utsmykninger i kommunen.

Ved votering stemte følgende FOR kunstnere og Frp sitt forslag: Arvid Håheim(Ap), Trond Hjorteland(Krf), Linda Asbjørnsen(Sp), Kristin Sølvberg Ur(Frp) og Mads Hjelmen(H).

Mens følgende stemte for rådmannens forslag og MOT lokale kunstnere: Kari Førland Lauvsnes(H), Sveinung Langvik(H), Bernt Lendengen(V) og Åsbjørn Fjelde Kleven (Rødt)

Nytt punkt 4 i innstillingen fra levekårsutvalget lyder: Det legges til rette for at kunstnere med atelier i Ryfylke og kunstnere bosatt i Ryfylke blir vurdert for oppdrag.

Saken skal i dag opp til behandling i formannskapet kl 18.00.

Les også: Administrasjonen villeder politikerne i saken om retningslinjene for kunst

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

One Comment

Legg igjen en kommentar