Lokale matprodusenter samles til REKO-ring på Tau

Fredag 27.november samles flere titalls lokale matprodusenter seg til historiens første REKO-ring i Ryfylke. Initiativtakerne Laila Ravndal og Trond Melberg har begge erfaring fra miljøet og gleder seg til første REKO-ring på «hjemmebane».

Ifølge Ravndal var det Melberg som tok initiativ til å starte Ryfylke Rekoring, og selv forklarer hun at hun ikke nølte da hun ble spurt om å bli med. Begge forteller at REKOring gir noe helt spesielt for både produsentene og kundene. Nå skal flere titalls lokale og regionale matprodusenter samles for å tilby forbrukerne matvarer direkte fra produsenten.

En god grunn til REKO er at du får vite hvor maten kommer fra, hvordan dyrene har hatt det og hva som er i baksten, sier Melberg. Relasjonen mellom produsentene og kundene blir også en helt annen, enn hvis en leverer direkte til butikk, legger Ravndal til.

Initiativtakerne bak Ryfylke REKO-ring

Laila Ravndal driver til daglig Dalen Lefsebakeri og har vært med på REKO-ringen i Sandnes/Stavanger siden i sommer. Personlig synes hun selvfølgelig konseptet er kjempebra. Det å få solgt direkte til kundene er positivt for både produsent og kunder. Man får et annet forhold til kundene enn hvis man bare leverer direkte til butikkene, sier Ravdal. For henne er den personlige kundekontakten veldig viktig.

  • Selv overtok hun lefsebakeriet moren har bygget opp over flere år i sommer, noe Ravndal er stolt over.

Trond Melberg driver gård i Årdal som han kjøpte i 2009. På gården har han et hav av dyr, blant annet sau, skogssvin, storfe, lama og mange flere. Selv er han opptatt av å få mer ut av det de har fremfor karusellen om å bli størst mulig. Også for Melberg er det viktig at du i REKO-ringen får treffe de som spiser maten du produserer og han legger ikke skjul på at det blir mer fortjeneste på produsentene når enn kutter ut grossistleddet.

Både Melberg og Ravndal har erfaring fra REKO-ringen i Stavanger/Sandnes og det var etter at flere snakket om hvor bra det hadde vært om REKO-ringen kom til Ryfylke også, at de to sammen stablet dette i stand.

Førstkommende fredag samles matprodusenter fra hele regionen seg til den første av to REKO-ringer før jul. Blant lokale produsenter finner vi blant annet Rågoe, Dalen Lefsebakeri, Håbakken Gård og mange flere.

Bygdeutvikling i Ytre Ryfylke roser tiltaket

Kort tid etter at det ble kjent at Melberg og Ravndal stabler i stand Ryfylke Rekoring, jublet Kari Sand i Bygdeutvikling i Ytre Ryfylke. På facebook la hun ut følgende beskjed som levner liten tvil om at dette er en milepæl for lokale matprodusenter både i Ytre Ryfylke, men også Rogaland generelt. «Hipp hipp hurra! Vi har fått Reko-ring i Ryfylke. Her kan lokale produsenter selge sine matvarer direkte til kunden uten mellomledd. Det kan være grønnsaker, frukt, bær, egg, kjøtt, pølser, brød, honning, kaker, lefser, eplemost, ost og mye mye mer.»

Om REKO-ringen

REKO betyr REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Salgsfenomenet REKO er salg av matvarer UTEN MELLOMLEDD. Man må være første ledds produsent for å selge matvarer og direkte biprodukt fra egen produksjon via REKO-ringen, hvor produsenten av varen får 100 % av salgssummen.

Den første REKO-ring i Norge ble etablert november 2017. Per oktober 2020 er det 120 ringer spredt i store deler av landet. Det er om lag 500 000 kunder tilknyttet REKO-ringene, og 500 produsenter som selger varer.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er pådriver for etablering av REKO-ringer i Norge. REKO-ringen bidrar til at produsenter står i egen verdikjedeprosess helt frem til sluttforbruker. Et mål er å øke lokal verdiskaping, økt satsing på lokalt produsert mat, ved å skape nye utviklingsmuligheter, bedre forutsigbarhet og lønnsomhet for lokale småskala matprodusenter. REKO bidrar også til å bevisstgjøre forbrukere, og til å redusere matsvinn.

Du kan følge med på fremtidige REKO-ringer og tilbud fra produsentene på RYFYLKE REKORING – på facebook

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt