Lokalpolitikerne ville ha lukket anlegg, men det er det Fylkeskommunen som avgjør

Lokalpolitikerne i Strand ønsket at dersom det ble aktuelt med nytt oppdrettsanlegg ved Kjølevikneset, skulle dette være i lukket anlegg. Fylkeskommunen presiserer at det er lokalitetsgodkjenningssystemet som koordineres av fylkeskommunen som setter vilkår for godkjenning drift av akvakultur.

I forbindelse med Strand kommune sin høringsuttalelse til ny akvakulturlokalitet ved Kjølevikneset har Fylkeskommunen kommentert noen punkter. Deriblant presiseres det at ved behandling av en lokaliseringssøknad etter akvakulturloven blir det gjort detaljerte vurderinger av miljøvirkningene, som utfyller vurderingene i kommuneplanen. Eventuelle vilkår for godkjenning og drift av akvakultur fastsettes i lokalitetsgodkjenningssystemet som koordineres av fylkeskommunen.

Denne responsen kom etter at det i høringsuttalelsen fra Strand kommune stod følgende:

«Strand kommune ønsker bærekraftig fiske oppdrett/havbruksnæring i sine nærområder. Strand kommune ønsker derfor lukkede anlegg som et virkemiddel i å nå et mål om havbruksanlegg uten rømming eller negativ lusepåvirkning på omgivelsene. Strand kommune ønsker anlegg som ikke slipper ut forurensende stoffer og som bidrar til ressursgjenvinning, uavhengig av valg av teknisk løsning.»

Fylkeskommunen deler Strand kommune sine ønsker om en bærekraftig havbruksnæring. Etter vårt syn betyr dette imidlertid ikke nødvendigvis at lukkede anlegg er det eneste virkemiddelet, står det i brevet.

Ikke krav om dispensasjon for fortøyninger

I søknaden til MOWI ASA om ny oppdrettslokalitet ved Kjølevikneset fremgår det at deler av forankringen går utenfor området avsatt til akvakultur i kommuneplanen. Derfor satte politikerne det som er krav i høringsuttalelsen at forankring og fortøyninger utenfor dette området krevde dispensasjon eller planavklaring.

Utdrag av høringsuttalelsen:

«Tillatelse til etablering av forankringer og fortøyninger utenfor området avsatt til akvakultur i kommuneplanen krever dispensasjon eller planavklaring.»

I fylkeskommunens kommentarer til høringsuttalelsen skriver fylket at det ikke er krav til dispensasjon for fortøyninger som går utenfor areal avsatt til akvakultur i kommuneplanen.

Omsøkte lokalitet er planlagt drevet i samdrift med lokaliteten Kobbavika som ligger på andre siden av Fognafjorden i Stavanger kommune. Fortøyningene fra lokaliteten Kobbavika går inn i Strand kommune, inn i et område som ikke er avsatt til akvakultur. Her har ikke kommunen krevd dispensasjon.

Derfor lurer Fylkeskommunen på om dette betyr at kommunen nå har endret praksis hva angår kravet til dispensasjon i slike tilfeller.

MOWI ASA etter høringsuttalelsen søkt om dispensasjon i saken.

Var mot anlegget når forutsetningen ikke var lukket anlegg

Jan Andor Næss(Mdg) forteller at MDG var de eneste som stemte nei til dispensasjonen til fortøyninger i forvaltningsutvalget. Om forutsetningen for anlegget var at det gjaldt lukkede anlegg så ville vi stemt for dispensasjon dersom det først ble avklart om det er korallrev i området, legger Næss til.

Etter de siste målingene utført av Havforskingsinstetuttet viser at det er så mye lakselus i fjordene at nye anlegg frarådes, mener Mdg-politikeren. Det blir da feil og gi dispensasjon, konkluderer han med.

Lukkede anlegg vil hindre rømming, det vil hindre at kloakk tilsvarende 40-50000 personer slipper ut og det ville ha stoppet lakselusproblematikken. Ikke minst er det en fremtidsrettet løsning. Vi vet det er dyrere, men på denne lokaliteten så mener vi lukket anlegg er det eneste rette med tanke på dagens situasjon, avslutter Næss.