Må vente et par år til på fortau i Dalavegen

En innbygger på Jørpeland har nok en gang henvendt seg til Strand kommune vedrørende fortau i Dalavegen og nå har Fylkeskommunen gitt sitt svar.

I brevet skriver vedkommende at det etter flere år med opplysning angående nestenulykker i Dalavegen, håper avsenderen på fortgang med bygging av gang og sykkelvei langs dalavegen.

Vedkommende mener det har vært på hengene håret at det ikke har skjedd ulykker på veien som er smal og veldig trafikkert på sommer halvåret. Og bemerker at det er spesielt ved svingene nedenfor Nedre Brauta, der det ikke er mulig å se motgående trafikk at det må gjøres noe raskt.

Bilde mot øst (mot Dalen) på Dalavegen

I et svar på en eldre henvendelsen fra mai i år angående manglede fortau i Dalavegen, beklager Fylkeskommunen manglende svar skriver seksjonssjef Linda Karlsen Longfjeld.

Longfjeld skriver videre at dette er en strekning som ligger i Rogaland fylkeskommune sitt handlingsprogram for 2018-2023, med forslag om tildeling av midler i 2022/2023. Arbeid med reguleringsplan starter sannsynligvis på nyåret 2021, slik at veien kan bygges i 2022/2023, avslutter Longfjeld.