Magnhild Meltveit Kleppa svarer på Ryfast-takstene

Før første spadestikk ble tatt av tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa var det lovet at det skulle koste en 100 lapp gjennom tunnelene.

Nå, bare måneder før Ryfast åpnes, er takstene som er sendt ut på høring over doblet for personbiler.

iRyfylke har snakket med tidligere samferdelsminister, fylkesmann og primus motor bak Ryfast, Magnhild Meltveit Kleppa.

Vi spør om Kleppa i lys av den pågående debatten rundt takstnivået i Ryfast, ønsker du å uttale deg noe.
Hun forteller at flere forutsetninger er endret fra staten sin side mot slik det var før første spadestikk.
Rabattsystemet er endret fra 50 til 20 %, el-biltaksten er endret fra full pris til halv, ferje over Høgsfjorden er i proposisjonen forutsatt nedlagt, staten legger nå til grunn at den skal gå.
Trafikktallene, som var grundig vurdert, er i høringsnotatet reduserte, mens trafikken faktisk har økt. Alle disse faktorene bidrar selvsagt til økt takstnivå.
Men det er en klok tilnærming at fylkeskommunen og berørte kommuner utarbeider en felles uttale.

Høringspartene har mange og tunge argument for lavere takster enn de forslagene som nå er ute til høring, avslutter Kleppa.

Hovedbilde: Statens Vegvesen

Legg igjen en kommentar